Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXJ50RVMVW

16.000.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : CH Séc

Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXJ35RVMVW

13.650.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : CH Séc

Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXJ25RVMVW

12.100.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : CH Séc

Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXM71RVMV

9.500.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXM60RVMV

9.400.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXM50RVMV

7.500.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXM35RVMV

4.900.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn lạnh điều hòa multi daikin CTXM25RVMV

4.500.000 đ
+ Loại dàn lạnh : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi daikin 5MXM100RVMV

44.050.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi daikin 4MXM80RVMV

36.100.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi daikin 4MXM68RVMV

31.100.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi daikin 3MXM52RVMV

25.550.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 24000BTU FMA71RVMV

12.200.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :24000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 21000BTU FMA60RVMV

11.700.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :21000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 18000BTU FMA50RVMV

11.000.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :18000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 24000BTU CDXM71RVMV

10.800.000 đ
+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :24000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 21000BTU CDXM60RVMV

10.350.000 đ
+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :21000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 18000BTU CDXM50RVMV

9.750.000 đ
+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :18000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 12000BTU CDXM35RVMV

7.800.000 đ
+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :12000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 2 chiều 9000BTU CDXM25RVMV

7.400.000 đ
+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :9000

Dàn lạnh giấu trần Multi Inverter Daikin 12000btu CDXP35RVMV

7.800.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :12000

Dàn lạnh giấu trần Multi Inverter Daikin 9000btu CDXP25RVMV

7.350.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :9000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 21000BTU FFA60RV1V

12.650.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :21000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 18000BTU FFA50RV1V

10.850.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :18000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 12000BTU FFA35RV1V

9.250.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :9000

Dàn lạnh âm trần multi inverter daikin 1 chiều 9000BTU FFA25RV1V

8.350.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) :9000
  1. Back
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7