Điều hòa Giấu trần nối ống gió siêu mỏng Mitsubishi Electric 1 chiều 21.800 BTU SE-2.5AKD.TH / SU-2.5VAKD.TH

25.200.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/Dàn nóng): Thái Lan/ Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 21.800

Điều hòa Giấu trần nối ống gió siêu mỏng Mitsubishi Electric 1 chiều 19.100 BTU SE-2AKD.TH / SU-2VAKD.TH

20.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/Dàn nóng): Thái Lan/ Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 19.100

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 17.400 BTU SL-2AKLDR1.TH / SU-2VAKD.TH

22.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/ Dàn nóng): Thái Lan/Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 17.400

Điều hòa Tủ đứng Mitsubishi Electric 1 chiều 50.500 BTU PS-6GAKD / PU-6YAKDR2.TH

64.300.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/ Dàn nóng): Nhật Bản/Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 50.500

Điều hòa Tủ đứng Mitsubishi Electric1 chiều 42.300 BTU PS-5GAKD / PU-5YAKDR2.TH

57.900.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/ Dàn nóng): Nhật Bản/Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.300

Điều hòa Tủ đứng Mitsubishi Electric 1 chiều 33.400 BTU PS-4GAKD / PU-4YAKD2.TH

51.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/ Dàn nóng): Nhật Bản/Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 33.400

Điều hòa Tủ đứng Mitsubishi Electric 1 chiều 33.400 BTU PS-4GAKD / PU-4VAKD2.TH

51.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/ Dàn nóng): Nhật Bản/Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 33.400

Điều hòa Tủ đứng Mitsubishi Electric 1 chiều 26.300 BTU PS-3GAKD / PU-3VAKDR2.TH

43.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ (Dàn lạnh/ Dàn nóng):  Nhật Bản/Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 26.300

Điều hòa Giấu trần nối ống gió Mitsubishi Electric 1 chiều 36.000 BTU PEY-P36JA.TH / SUY-KA36VA.TH

47.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 36.000

Điều hòa Giấu trần nối ống gió Mitsubishi Electric 1 chiều 30.000 BTU PEY-P30JA.TH / SUY-KA30VA.TH

37.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 30.000

Điều hòa Giấu trần nối ống gió Mitsubishi Electric 1 chiều 24.000 BTU PEY-P24JA.TH / SUY-KA24VA.TH

36.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều hòa Giấu trần nối ống gió Mitsubishi Electric 1 chiều 18.000 BTU PEY-P18JA.TH / SUY-KA18VA.TH

34.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000

Điều hòa Áp trần Mitsubishi Electric 1 chiều 36.000 BTU PCY-P36KA.TH / SUY-KA36VA.TH

51.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 36.000

Điều hòa Áp trần Mitsubishi Electric 1 chiều 30.000 BTU PCY-P30KA.TH / SUY-KA30VA.TH

43.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 30.000

Điều hòa Áp trần Mitsubishi Electric 1 chiều 24.000 BTU PCY-P24KA.TH / SUY-KA24VA.TH

42.900.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều hòa Áp trần Mitsubishi Electric 1 chiều 18.000 BTU PCY-P18KA.TH / SUY-KA18VA.TH

41.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 36.000 BTU PLY-P36BALCM / SUY-KA36VA.TH

44.400.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 36.000

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 36.000 BTU PLY-P36BAMD / SUY-KA36VA.TH

44.900.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 36.000

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 30.000 BTU PLY-P30BALCM / SUY-KA30VA.TH

38.300.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 30.000

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 30.000 BTU PLY-P30BAMD / SUY-KA30VA.TH

38.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 30.000

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 24.000 BTU PLY-P24BALCM / SUY-KA24VA.TH

37.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 24.000 BTU PLY-P24BAMD / SUY-KA24VA.TH

38.100.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 18.000 BTU PLY-P18BALCM / SUY-KA18VA.TH

36.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000 

Điều hòa âm trần 4 hướng thổi Mitsubishi Electric 1 chiều 18.000 BTU PLY-P18BAMD / SUY-KA18VA.TH

37.300.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000 

Điều hòa Nối ống gió, Áp suất tĩnh trung bình Mitsubishi Electric 1 chiều 24.900 BTU PE-3EAK2.TH / PU-3VAKDR2.TH

28.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.900

Điều hòa Nối ống gió, Áp suất tĩnh trung bình Mitsubishi Electric1 chiều 48.000 BTU PE-6EAK2.TH / PU-6YAKDR2.TH 3 pha

48.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa Nối ống gió, Áp suất tĩnh trung bình Mitsubishi Electric1 chiều 41.000 BTU PE-5EAK2.TH / PU-5YAKDR2.TH 3 pha

43.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 41.000

  1. 1
  2. 2