Điều hòa tủ đứng đặt sàn LG 1 chiều 93.000 BTU LP-C1008FA0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Hàn Quốc
+ Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
+ Công suất lạnh (BTU) : 93.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn LG 1 chiều 48.000 BTU VP-C508TA0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn LG 1 chiều 27.500 BTU HP-C286SLA0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
+ Công suất lạnh (BTU) : 27.500

Điều hòa tủ đứng đặt sàn LG 2 chiều 25.000 BTU HP-H246SLA0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
+ Công suất lạnh (BTU) : 25.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn LG 1 chiều 24.000 BTU HP-C246SLA0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 92.000 BTU TB-C96088T0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 92.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 72.000 BTU TB-C72088T0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 72.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 56.000 BTU TB-C608RSS0

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 56.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 48.000 BTU TB-C488RSS5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 33.600 BTU TB-C366GSS5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 33.600

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 24.000 BTU TB-C246HSS5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 18.000 BTU TB-C186HSS5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió LG 1 chiều 12.290 BTU TB-C126TSG3

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 12.290

Điều hòa cassette âm trần LG 1 chiều lạnh 48.000 BTU HT-C488DLA1/PT-CDA1

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa cassette âm trần LG 1 chiều lạnh 36.000 BTU HT-C368DLA1/PT-CDA1

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 36.000

Điều hòa cassette âm trần LG 1 chiều lạnh 24.000 BTU HT-C246HLA1/PT-CDA1

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều hòa cassette âm trần LG 1 chiều lạnh 18.000 BTU HT-C186HLA1/PT-CDA1

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển: Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000