Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 34.100 BTU CS-F34DB4E5/CU-B34DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 34.100

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 24.900 BTU CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.900

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 22.500 BTU CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 22.500

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 17.100 BTU CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 17.100

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 46.400 BTU CS-D50DB4H5/CU-D50DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Công suất lạnh (BTU) : 46.400

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 43.000 BTU CS-D43DB4H5/CU-D43DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Công suất lạnh (BTU) : 43.000

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 34.500 BTU CS-D34DB4H5/CU-D34DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Công suất lạnh (BTU) : 34.500

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 25.160 BTU CS-D28DB4H5/CU-D28DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Công suất lạnh (BTU) : 25.160

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 25.160 BTU CS-D28DB4H5/CU-D28DBH5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Công suất lạnh (BTU) : 25.160

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 22.100 BTU CS-D24DB4H5/CU-D24DBH5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Công suất lạnh (BTU) : 22.100

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 47.700 BTU CS-F50DB4E5/CU-L50DBE8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 47.700

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 34.100 BTU CS-F34DB4E5/CU-L34DBE8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 34.100

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 42.600 BTU CS-F43DB4E5/CU-L43DBE8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.600

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 42.600 BTU CS-F43DB4E5/CU-L43DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.600

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 34.100 BTU CS-F34DB4E5/CU-L34DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 34.100

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 24.200 BTU CS-F28DB4E5/CU-L28DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.200

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 21.500 BTU CS-F24DB4E5/CU-L24DBE5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 21.500

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 42.600 BTU CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.600

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 34.100 BTU CS-T34KB4H52/CU-YT34KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 34.100

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 24.200 BTU CS-T24KB4H52/CU-YT24KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.200

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 1 chiều lạnh 19.100 BTU CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 19.100

Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 42.000 BTU FDF40CA/FDC40CRAS

29.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ : Trung Quốc
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.000

Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 27.000 BTU FDF30CA/FDC30CRAN

21.400.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ : Trung Quốc
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 27.000

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 42.600 BTU FDT40CA/FDC40MHAS

37.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ : Trung Quốc
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.600

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 27.000 BTU FDT30CA/FDC30MHANW

30.300.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ : Trung Quốc
+ Công suất lạnh (BTU) : 27.000

Điều hòa tủ đứng Heavy 1 chiều 5HP - 48.000 BTU FSHY- 5001/FCHY - 5001

27.900.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ : Việt Nam
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa tủ đứng Heavy 1 chiều 3HP - 28.000 BTU FSHY- 2801/FCHY - 2801

19.450.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ : Việt Nam
+ Công suất lạnh (BTU) : 28.000

  1. Back
  2. 1
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9