Dàn nóng điều hòa multi daikin 5MXM100RVMV

44.050.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi daikin 4MXM80RVMV

36.100.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi daikin 4MXM68RVMV

31.100.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi daikin 3MXM52RVMV

25.550.000 đ
+ Loại dàn nóng : 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34.000BTU 5MKM100RVMV

40.300.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 34000

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 27.000BTU 4MKM80RVMV

33.150.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 27000

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 24.000BTU 4MKM68RVMV

28.500.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 24000

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 18.000BTU 3MKM52RVMV

23.400.000 đ
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 18000