Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 8500 BTU (FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV)

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 8500 BTU (FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV)

10.950.000đ

Điều Hòa Treo Tường Dakin Inverter 1 Chiều 12000 BTU (FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV)

Điều Hòa Treo Tường Dakin Inverter 1 Chiều 12000 BTU (FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV)

10.900.000đ

Điều Hòa Treo Tường Dakin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV)

Điều Hòa Treo Tường Dakin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV)

8.900.000đ

Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 8.700 BTU (CU/CS-U9VKH-8)

Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 8.700 BTU (CU/CS-U9VKH-8)

9.400.000đ

Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 11.900 BTU (CU/CS-U12XKH-8)

Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 11.900 BTU (CU/CS-U12XKH-8)

12.350.000đ

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YXP-W5) -11%

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YXP-W5)

17.000.000đ

19.100.000đ (-11%)

SẢN PHẨM GIÁ SỐC THÁNG 6

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12.000 BTU (SRK/SRC13YXP-W5)

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12.000 BTU (SRK/SRC13YXP-W5)

10.200.000đ

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YXP-W5)

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YXP-W5)

7.900.000đ

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 17.700 BTU (FTKC50UVMV/RKC50UVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 17.700 BTU (FTKC50UVMV/RKC50UVMV)

18.300.000đ

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 11.900 BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 11.900 BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)

14.950.000đ

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 8.500 BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 8.500 BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)

13.200.000đ

Chuyên trang thương hiệu

Xin chào,

Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi gọi lại cho bạn sớm nhất.

Gọi hotline: 0247 3040 555
So sánh sản phẩm