Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 48HP (U-16MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 48HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 46HP (U-14MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 46HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 44HP (U-12MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 44HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 42HP (U-10MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 42HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 40HP (U-8MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 40HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 38HP (U-10MF3R7+U-12MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 38HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 36HP (U-8MF3R7+U-12MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 36HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 34HP (U-8MF3R7+U-10MF2R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 34HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 32HP (U-16MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 32HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 30HP (U-14MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 30HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 28HP (U-12MF3R8+U-16MF3R8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 28HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 26HP (U-10MF3R7+U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 26HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 24HP (U-12MF3R7+U-12MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 24HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 22HP (U-10MF3R7+U-12MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 22HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 20HP (U-8MF3R7+U-12MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 20HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 18HP (U-8MF3R7+U-10MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 18HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 16HP (U-16MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 16HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 14HP (U-14MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 14HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 12HP (U-12MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 12HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 10HP (U-10MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 10HP
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 8HP (U-8MF3R7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 8HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng VRF Panasonic U-64ME2H7 64HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 64HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-62ME2H7 62HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 62HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-60ME2H7HE 60HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 60HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-58ME2H7HE 58HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 58HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-56ME2H7HE 56HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 56HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-54ME2H7HE 54HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 54HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-52ME2H7HE 52HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 52HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-50ME2H7HE 50HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 50HP
Dàn Nóng VRF Panasonic U-48ME2H7 48HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 48HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 48HP (U-16MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 48HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 46HP (U-14MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 46HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 44HP (U-12MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 44HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 42HP (U-10MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 42HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 40HP (U-8MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 40HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 38HP (U-10MF3R7+U-12MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 38HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 36HP (U-8MF3R7+U-12MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 36HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 34HP (U-8MF3R7+U-10MF2R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 34HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 32HP (U-16MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 32HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 30HP (U-14MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 30HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 28HP (U-12MF3R8+U-16MF3R8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 28HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 26HP (U-10MF3R7+U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 26HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 24HP (U-12MF3R7+U-12MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 24HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 22HP (U-10MF3R7+U-12MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 22HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 20HP (U-8MF3R7+U-12MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 20HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 18HP (U-8MF3R7+U-10MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 18HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 16HP (U-16MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 16HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 14HP (U-14MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 14HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 12HP (U-12MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 12HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 10HP (U-10MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 10HP

Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 8HP (U-8MF3R7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 8HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng VRF Panasonic U-64ME2H7 64HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 64HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-62ME2H7 62HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 62HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-60ME2H7HE 60HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 60HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-58ME2H7HE 58HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 58HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-56ME2H7HE 56HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 56HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-54ME2H7HE 54HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 54HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-52ME2H7HE 52HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 52HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-50ME2H7HE 50HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 50HP

Dàn Nóng VRF Panasonic U-48ME2H7 48HP 2 Chiều (Loại Hiệu Suất Cao)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 48HP
  1. 1
  2. 2
  3. 3