Điều Hòa Tủ Đứng Đặt Sàn Mitsubishi 1 Chiều 48.000 BTU (FDF140CSV-S5/FDC140CSV-S5)

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Trung Quốc/Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển trên máy
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều Hòa Tủ Đứng Đặt Sàn Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU (FDF125CSV-S5/FDC125CSV-S5)

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Trung Quốc/Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển trên máy
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.000

Điều Hòa Tủ Đứng Đặt Sàn Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU (FDF71CNV-S5/FDC71CNV-S5)

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Trung Quốc/Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển trên máy
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000

Điều Hòa Tủ Đứng Đặt Sàn Mitsubishi 1 Chiều 48.000 BTU (FDF140CSV-S5/FDC140CSV-S5)

41.200.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Trung Quốc/Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển trên máy
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều Hòa Tủ Đứng Đặt Sàn Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU (FDF125CSV-S5/FDC125CSV-S5)

37.450.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Trung Quốc/Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển trên máy
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.000

Điều Hòa Tủ Đứng Đặt Sàn Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU (FDF71CNV-S5/FDC71CNV-S5)

28.200.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Trung Quốc/Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển trên máy
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.000