Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic Inverter 2 Chiều 24.600BTU (CS-E28NFQ/CU-E28NFQ)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.600
Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic 1 Chiều 42.700TU (CS-C45FFH/CU-C45FFH)
+ Xuất xứ: Trung Quốc
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R22
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic 1 Chiều 24.600TU (CS-C28FFH/CU-C28FFH)
+ Xuất xứ: Trung Quốc
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R22
+ Công suất lạnh (BTU): 24.600
Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic 1 Chiều 17.400BTU (CS-C18FFH/CU-C18FFH)
+ Xuất xứ: Trung Quốc
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R22
+ Công suất lạnh (BTU): 17.400

Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic Inverter 2 Chiều 24.600BTU (CS-E28NFQ/CU-E28NFQ)

36.600.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.600

Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic 1 Chiều 42.700TU (CS-C45FFH/CU-C45FFH)

37.900.000 đ
+ Xuất xứ: Trung Quốc
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R22
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic 1 Chiều 24.600TU (CS-C28FFH/CU-C28FFH)

28.400.000 đ
+ Xuất xứ: Trung Quốc
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R22
+ Công suất lạnh (BTU): 24.600

Điều Hòa Tủ Đứng Panasonic 1 Chiều 17.400BTU (CS-C18FFH/CU-C18FFH)

19.200.000 đ
+ Xuất xứ: Trung Quốc
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R22
+ Công suất lạnh (BTU): 17.400