Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 153.000 Btu FVGR15PV1/RCN150HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 153.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 121.000 Btu FVGR13PV1/RCN125HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 121.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FVGR10PV1/RCN100HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FVGR8PV1/RN80HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 600.000 Btu 4FGN600HY1/RCN150HY19x4

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 600.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 500.000 Btu 4FGN500HY1/RCN125HY19x4

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 500.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 450.000 Btu 3FGN450HY1/RCN150HY19x3

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 450.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 400.000 Btu 4FGN400HY1/RCN100HY19x4

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 400.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 350.000 Btu 3FGN350HY1/RCN125HY19x3

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 350.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 3FGN300HY1/RCN100HY19x3

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 2FGN300HY1/RCN150HY19x2

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 250.000 Btu 2FGN250HY1/RCN125HY19x2

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 250.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 200.000 Btu F2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 200.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 150.000 Btu FDN150HY1/RCN150HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 150.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 125.000 Btu FDN125HY1/RCN125HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 125.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 100.000 Btu FDN100HV1/RCN100HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 80.000 Btu FDN80HV1/RN80HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 197.000 Btu FVPR500QY1/RZUR500QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 177.000 Btu FVPR450QY1/RZUR450QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 158.000 Btu FVPR400QY1/RZUR400QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 118.000 Btu FVPR300QY1/RZUR300QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FVPR250QY1/RZUR250QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 99.000 Btu FVGR250QV1/RZUR250QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 79.000 Btu FVGR200QV1/RZUR200QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 197.000 Btu FDR500QY1/RZUR500QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 177.000 Btu FDR450QY1/RZUR450QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 158.000 Btu FDR400QY1/RZUR400QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 118.000 Btu FDR300QY1/RZUR300QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FDR250QY1/RZUR250QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 79.000 Btu FDR200QY1/RZUR200QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 153.000 Btu FVGR15PV1/RCN150HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 153.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 121.000 Btu FVGR13PV1/RCN125HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 121.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FVGR10PV1/RCN100HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FVGR8PV1/RN80HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 600.000 Btu 4FGN600HY1/RCN150HY19x4

525.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 600.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 500.000 Btu 4FGN500HY1/RCN125HY19x4

415.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 500.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 450.000 Btu 3FGN450HY1/RCN150HY19x3

364.300.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 450.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 400.000 Btu 4FGN400HY1/RCN100HY19x4

304.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 400.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 350.000 Btu 3FGN350HY1/RCN125HY19x3

234.050.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 350.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 3FGN300HY1/RCN100HY19x3

232.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 2FGN300HY1/RCN150HY19x2

232.200.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 250.000 Btu 2FGN250HY1/RCN125HY19x2

197.400.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 250.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 200.000 Btu F2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19

137.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 200.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 150.000 Btu FDN150HY1/RCN150HY19

129.150.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 150.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 125.000 Btu FDN125HY1/RCN125HY19

101.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 125.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 100.000 Btu FDN100HV1/RCN100HY19

75.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 80.000 Btu FDN80HV1/RN80HY19

71.050.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 197.000 Btu FVPR500QY1/RZUR500QY1

173.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 177.000 Btu FVPR450QY1/RZUR450QY1

168.050.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 158.000 Btu FVPR400QY1/RZUR400QY1

151.350.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 118.000 Btu FVPR300QY1/RZUR300QY1

130.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FVPR250QY1/RZUR250QY1

102.250.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 99.000 Btu FVGR250QV1/RZUR250QY1

99.850.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 79.000 Btu FVGR200QV1/RZUR200QY1

97.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 197.000 Btu FDR500QY1/RZUR500QY1

151.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 177.000 Btu FDR450QY1/RZUR450QY1

152.550.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 158.000 Btu FDR400QY1/RZUR400QY1

141.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 118.000 Btu FDR300QY1/RZUR300QY1

107.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FDR250QY1/RZUR250QY1

89.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 79.000 Btu FDR200QY1/RZUR200QY1

87.100.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hoà công nghiệp là loại thiết bị “cứng” (thiết bị gắn cố định), có quan hệ chặt chẽ với kiến trúc và kỹ thuật của công trình. Vì vậy, việc lắp đặt máy điều hoà công nghiệp phải được nghiên cứu tính toán kỹ từ khâu thiết kế: chọn lựa loại máy liên quan đến công suất, hình thức, các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đường dây, ống… rồi khớp nối với thiết kế của kiến trúc, hệ thống điện, hệ thống thoát nước để có giải pháp thiết kế kiến trúc – kỹ thuật đồng bộ và phù hợp.

  1. 1
  2. 2