Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (ASAG24CPTA-V/AOAG24CPTA-V)
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (ASAG18CPTA-V/AOAG18CPTA-V)
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (ASAG12CPTA-V/AOAG12CPTA-V)
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (ASAG09CPTA-V/AOAG09CPTA-V)
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (ASAG24CPTA-V/AOAG24CPTA-V)

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (ASAG18CPTA-V/AOAG18CPTA-V)

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (ASAG12CPTA-V/AOAG12CPTA-V)

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Treo Tường Fujitsu Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (ASAG09CPTA-V/AOAG09CPTA-V)

Giá: Liên hệ
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000