Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC09CTR-S5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 6.800000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 8.300.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC12CT-S5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 9.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 10.500.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18CS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC24CS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 18.000 BTU ( SRK/SRC50ZSPS-W5 )
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC71ZRS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSS-W5)
Xuất xứ: Thái Lan
Loại điều hòa: 2 chiều
Tính năng: Inverter
Gas (Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 9.000
-14% Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YYP-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  16.600.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12.000 BTU (SRK/SRC13YYP-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.300.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YXP-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 8.250.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 9.750.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSPS-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 12.200.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 13.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSPS-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.050.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC24YW-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YW-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  17.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 17.000 BTU (SRK/SRC50ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 25.000 BTU (SRK/SRC25CSS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 25.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 19.000BTU (SRK/SRC19CSS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 19.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC09CTR-S5)

7.000.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 6.800000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 8.300.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC12CT-S5)

9.200.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 9.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 10.500.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18CS-S5)

13.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC24CS-S5)

18.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 18.000 BTU ( SRK/SRC50ZSPS-W5 )

18.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC71ZRS-W5)

31.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSS-W5)

15.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSS-W5)

13.050.000 đ
Xuất xứ: Thái Lan
Loại điều hòa: 2 chiều
Tính năng: Inverter
Gas (Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 9.000
Sale!
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YYP-W5)

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YYP-W5)

16.600.000 đ 19.100.000
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  16.600.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12.000 BTU (SRK/SRC13YYP-W5)

10.350.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.300.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YXP-W5)

8.250.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 8.250.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 9.750.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSPS-W5)

12.200.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 12.200.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 13.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSPS-W5)

10.100.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.050.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC24YW-W5)

22.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YW-W5)

17.000.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  17.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 17.000 BTU (SRK/SRC50ZSS-W5)

22.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 25.000 BTU (SRK/SRC25CSS-S5)

21.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 25.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 19.000BTU (SRK/SRC19CSS-S5)

16.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 19.000

Điều Hoà Mitsubishi là gì và những điều cần biết?

Các chế độ điều hòa Mitsubishi Electric là một trong số những thông tin được người sử dụng quan tâm. Nếu gia đình bạn cũng đang sở hữu sản phẩm này, đừng bỏ qua bài viết sau để có thêm thông tin hữu ích khi sử dụng bạn nhé!

Tổng quan về điều hòa Mitsubishi?

Điều Hoà Mitsubishi là gì?

Điều hoà Mitsubishi (Mitsubishi air conditioner) là một loại hệ thống điều hòa không khí do Mitsubishi Electric Corporation sản xuất và cung cấp. Mitsubishi Electric là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và điện tử, và họ sản xuất nhiều loại sản phẩm, bao gồm cả hệ thống điều hòa không khí.

Điều hoà Mitsubishi được thiết kế để làm mát không gian trong nhà và duy trì môi trường thoải mái cho người dùng bằng cách điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và lưu lượng không khí. Các thiết bị điều hòa Mitsubishi thường đi kèm với nhiều tính năng tiên tiến, như chế độ tiết kiệm năng lượng, hệ thống lọc không khí để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, điều khiển từ xa thông qua điện thoại di động hoặc máy tính, và nhiều tính năng thông minh khác.

Mitsubishi cung cấp nhiều dòng sản phẩm điều hòa khác nhau, bao gồm các máy điều hòa dàn tủ, máy cục nóng và máy lạnh treo tường, vì vậy người tiêu dùng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu và kích thước của không gian sử dụng.

Điều Hoà Mitsubishi của nước nào?

Điều hoà Mitsubishi không phải là của một quốc gia cụ thể mà là sản phẩm của Mitsubishi Electric Corporation, một công ty toàn cầu có trụ sở chính tại Nhật Bản. Mitsubishi Electric Corporation là một công ty điện tử và công nghệ hàng đầu tại Nhật Bản và hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Họ sản xuất và cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm cả hệ thống điều hòa không khí, máy lạnh, thiết bị gia dụng, máy móc công nghiệp, và nhiều sản phẩm công nghệ và điện tử khác.

Các sản phẩm điều hòa Mitsubishi của họ được phân phối và sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở các thị trường quốc tế. Mitsubishi Electric có mạng lưới phân phối và dịch vụ toàn cầu để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau.

Điều Hoà Mitsubishi sản xuất ở đâu?

Công ty Mitsubishi Electric Corporation có nhiều nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu phát triển trên khắp thế giới. Họ đã thiết lập các cơ sở sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường và tối ưu hóa việc cung cấp sản phẩm.

Cụ thể, một số quốc gia có nhà máy sản xuất điều hòa Mitsubishi bao gồm:

 1. Nhật Bản: Đây là quốc gia có trụ sở chính của Mitsubishi Electric Corporation, và họ có nhiều nhà máy sản xuất ở khắp đất nước.
 2. Trung Quốc: Mitsubishi Electric có các nhà máy sản xuất và cơ sở hoạt động nghiên cứu ở Trung Quốc để phục vụ thị trường lớn và đa dạng của nước này.
 3. Thái Lan: Mitsubishi Electric có một số nhà máy sản xuất ở Thái Lan để cung cấp sản phẩm cho thị trường khu vực Đông Nam Á.
 4. Mỹ: Họ cũng có cơ sở sản xuất ở Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu trong khu vực Bắc Mỹ.
 5. Châu Âu: Mitsubishi Electric có một số nhà máy và trung tâm nghiên cứu ở châu Âu để phục vụ thị trường này.

Các tính năng đặc biệt của điều hòa Mitsubishi Heavy 

Thiết kế đẹp

Điều hòa Mitsubishi Heavy là một thương hiệu điều hòa có xuất xứ từ Nhật Bản, có điểm mạnh giống các sản phẩm điều hòa Nhật khác, Mitsubishi Heavy luôn chú trọng mục đích tạo ra một chiếc điều hòa vừa có thiết kế nổi bật, vừa có chất lượng bền bỉ.

Điều Hoà Mitsubishi tuy có ít mẫu mã, nhưng không thể chối cãi một điều là các sản phẩm điều hòa của nó điều rất sang trọng, toát lên sự nổi bật cho căn phòng. Một phần là nhờ sử dụng vật liệu cao cấp, một phần là do thiết kế tinh xảo, khiến sản phẩm dù sử dụng qua thời gian dài vẫn giữ được vẻ bền đẹp. Điều hòa không khí Mitsubishi Heavy có nhiều công suất khác nhau như: Điều hòa 9000 BTU, điều hòa 12000 BTU, điều hòa 18000 BTU,...

Độ bền cao

Có hơn 100 năm kinh nghiệm, tập đoàn công nghiệp MHI đã cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa Mitsubishi Heavy. Là một thương hiệu điều hòa Nhật nổi tiếng uy tín trên thế giới, từng sản phẩm đều thể hiện rõ độ mạnh mẽ và bền bỉ của mình.

Mỗi chiếc điều hòa Mitsubishi Heavy trước khi được tung ra thị trường, đều phải trải qua nhiều giai đoạn kiểm tra, lắp ráp nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất ở mỗi sản phẩm.

So với các sản phẩm điều hòa của hãng khác có trên thị trường, điều hòa treo tường mitsubishi thường có tuổi thọ lên đến hơn 10 năm và ít mắc phải các lỗi lặt vặt trong điều kiện sử dụng và bảo quản tốt, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người tiêu dùng, tăng mức độ hài lòng của các khách hàng đã từng lựa chọn sử dụng.

Làm lạnh nhanh

Điều hòa Mitsubishi Heavy rất biết khai thác những công nghệ cải tiến từ tập đoàn MHI, để áp dụng vào các sản phẩm của mình tạo ra những hiệu quả vượt bậc

Công nghệ Jet Engine được ứng dụng và phát triển dựa theo nguyên lý của động cơ phản lực là “Jet flow”. Cải tiến công nghệ trên đã giúp năng lương được sử dụng hiệu quả cao hơn, dòng không khí có lưu lượng lớn tỏa đến các góc phòng đều hơn, với lượng điện năng tiêu thụ ở mức thấp nhất. Điều hòa Mitsubishi Heavy đã làm lạnh lợi hại hơn với công nghệ Jet Engine.

Mặt khác, với kích thước và kiểu dáng được thiết kế lại, cánh đảo gió được tăng thêm 80% diện tích bề mặt, thể tích lưu lượng gió tăng nhiều hơn và được kiểm soát hiệu quả hơn sự di chuyển của luồng gió.

Với 3 cánh đảo gió độc lập hoạt động, điều hòa Mitsubishi Heavy đã trang bị cho mình công nghệ gió 3D làm lạnh hiệu quả hơn trên diện rộng.

Làm sạch không khí

Chức năng lọc không khí chỉ là một chức năng phụ của điều hòa, nên thông thường các hãng ít chú trọng đến do phải tiêu tốn nhiều chi phí để đẩy mạnh chức năng này. Điều hòa Mitsubishi Heavy thì lại khác, chiếc điều hòa tốt của hãng phải tốt ở mọi phương diện, một tiêu chí quan trọng hàng đầu mà hãng hướng tới là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bởi vậy, điều hòa Mitsubishi Heavy trang bị cho mình nhiều công nghệ lọc không khí vượt trội như: Enzyme loại bỏ các vi rút và vi khuẩn có hại một cách tự nhiên, Ion âm liên tục 24 giờ giúp khử bụi và duy trì “vitamin” ion âm trong không khí hay Solar với khả năng khử sạch các mùi hôi khó chịu.

Lồng quạt của điều hòa không khí Mitsubishi Heavy được bao phủ một lớp kháng khuẩn. Điều hòa sẽ luôn sạch sẽ, khô ráo với tính năng tự làm sạch góp phần giảm sự sinh sôi, phát triển của vi khuẩn cùng các tác nhân tạo mùi. Không khí của căn phòng sẽ càng trong lành, an toàn hơn đối với sức khỏe của người sử dụng.

Tiết kiệm điện

Điều hòa inverter Mitsubishi Heavy áp dụng công nghệ Inverter biến tần DC PAM, có thể kiểm soát được tần số hoạt động và điện áp của máy nén, tăng hiệu suất làm lạnh mạnh và nhanh, mà vẫn không tiêu thụ nhiều điện năng.

Công nghệ Inverter biến tần DC PAM ngoài việc điều chỉnh tần số điện áp 50/60Hz thành các tần số khác từ 25Hz đến 115Hz, nó còn điều chỉnh cả điện áp dành cho máy nén, làm cho máy nén hoạt động êm ái hơn, công suất thay đổi từ tốn sẽ giúp nhiệt độ phòng ổn định ở mức nhiệt độ được cài đặt trên remote, người dùng sẽ thoải mái hơn với hóa đơn tiền điện hằng tháng.

Cách sử dụng điều hòa Mitsubishi đơn giản hiệu quả

Để sử dụng điều hòa Mitsubishi đơn giản và hiệu quả, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Bật nguồn và chọn chế độ: Bạn hãy bật nguồn điều hòa bằng cách bấm nút "Power" hoặc "Bật/Tắt". Sau đó, chọn chế độ hoạt động phù hợp với nhu cầu của bạn, như làm lạnh, làm nóng, quạt hoặc hút ẩm.
 2. Đặt nhiệt độ: Điều chỉnh nhiệt độ mong muốn bằng các nút "Nhiệt độ +" và "Nhiệt độ -" trên điều hòa hoặc điều khiển từ xa. Để tiết kiệm năng lượng, hãy đặt nhiệt độ ở mức thoải mái, không quá lạnh trong mùa hè hoặc quá nóng trong mùa đông.
 3. Điều chỉnh chế độ quạt: Nếu bạn chỉ cần làm lạnh không khí mà không cần điều hòa, bạn có thể chọn chế độ quạt để gió mát trong phòng.
 4. Điều chỉnh hướng gió: Điều hòa Mitsubishi thường đi kèm với chức năng điều chỉnh hướng gió. Bạn có thể điều chỉnh lưới thoát gió lên, xuống, sang trái, sang phải hoặc theo hướng cụ thể để định hướng gió sao cho phù hợp với không gian trong nhà.
 5. Sử dụng chế độ tự động (Auto): Nếu điều hòa của bạn có chế độ tự động, hãy sử dụng nó để điều chỉnh các thông số nhiệt độ và quạt tự động tùy theo điều kiện môi trường. Chế độ này sẽ tự động tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
 6. Bảo dưỡng định kỳ: Hãy chắc chắn thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho điều hòa, bao gồm làm sạch bộ lọc và kiểm tra hệ thống. Điều này giúp duy trì hiệu suất tốt và kéo dài tuổi thọ của máy.
 7. Tắt khi không sử dụng: Khi không cần sử dụng điều hòa trong một khoảng thời gian dài, hãy tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng và tránh tình trạng lãng phí.

Tuân thủ các bước trên sẽ giúp bạn sử dụng điều hòa Mitsubishi một cách đơn giản và hiệu quả, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo môi trường thoải mái trong nhà.

Giá điều hoà mitsubishi là bao nhiêu?

Giá điều hòa Mitsubishi có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mô hình, công suất làm lạnh, chức năng, và nơi bán hàng. Thông thường, các dòng sản phẩm cao cấp hoặc có nhiều tính năng tiên tiến sẽ có giá cao hơn so với các dòng sản phẩm cơ bản. Hãy liên hệ với Hợp Phát để được báo giá cụ thể chi tiết nhé!

Bảo hành điều hoà mitsubishi

Thông thường, điều hòa Mitsubishi đi kèm với chế độ bảo hành từ nhà sản xuất để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. Thời gian bảo hành và điều khoản bảo hành có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực và quốc gia, nhưng dưới đây là một cái nhìn tổng quan về bảo hành điều hoà Mitsubishi:

 1. Thời gian bảo hành: Thông thường, bảo hành của điều hòa Mitsubishi kéo dài từ 1 đến 5 năm cho các linh kiện chính của máy và từ 5 đến 10 năm cho máy nén. Thời gian bảo hành có thể thay đổi tùy theo mô hình và thị trường cụ thể.
 2. Điều kiện bảo hành: Bảo hành áp dụng cho các lỗi kỹ thuật và hỏng hóc do lỗi sản xuất hoặc vật liệu. Nếu có vấn đề với điều hòa trong thời gian bảo hành, bạn có thể đề xuất yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế linh kiện bị lỗi.
 3. Điều kiện không bảo hành: Bảo hành không áp dụng trong trường hợp hư hỏng do sử dụng không đúng cách, sửa đổi không đúng cách, tai nạn, sự cố do thiên tai, lắp đặt không chính xác, hoặc không bảo dưỡng định kỳ.
 4. Điều kiện bảo hành di động: Nếu bạn mua điều hòa Mitsubishi từ một nhà bán lẻ địa phương, hãy kiểm tra chính sách bảo hành của họ vì một số nhà bán lẻ có thể cung cấp chế độ bảo hành di động hoặc mở rộng thời gian bảo hành với mức phí bổ sung.

Điều hòa Mitsubishi có tốt không?

Điều hòa Mitsubishi được đánh giá cao và được coi là một trong những thương hiệu điều hòa hàng đầu trên thị trường. Công nghệ tiên tiến, hiệu suất tốt, tính bền bỉ và chất lượng sản phẩm là những điểm mạnh của điều hòa Mitsubishi. Dưới đây là một số lý do tại sao điều hòa Mitsubishi được coi là tốt:

 1. Hiệu suất năng lượng: Các điều hòa Mitsubishi thường sử dụng công nghệ Inverter và các tính năng tiết kiệm năng lượng khác để giảm tiêu thụ điện năng và tiết kiệm chi phí điện. Điều này giúp giảm tác động đến môi trường và giúp bạn tiết kiệm tiền hóa đơn điện.
 2. Chất lượng và độ bền: Mitsubishi Electric là một công ty có uy tín và đã có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực công nghệ và điện tử. Sản phẩm của họ thường được chế tạo với tiêu chuẩn cao và trải qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và tin cậy.
 3. Công nghệ tiên tiến: Điều hòa Mitsubishi thường được trang bị các công nghệ tiên tiến như hệ thống lọc không khí, điều khiển thông minh, tự làm sạch, và hướng gió điều chỉnh. Các tính năng này giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng và cung cấp trải nghiệm thoải mái cho người dùng.
 4. Đa dạng sản phẩm: Mitsubishi Electric cung cấp nhiều dòng sản phẩm điều hòa khác nhau để phù hợp với nhu cầu và kích thước của không gian sử dụng. Bạn có thể tìm thấy các loại máy điều hòa dàn tủ, máy cục nóng, máy lạnh treo tường, máy điều hòa cửa sổ và nhiều sản phẩm khác.

Có nên mua điều hòa Mitsubishi không?

Việc xem xét việc mua điều hòa Mitsubishi nên dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn và các yếu tố sau:

 1. Ngân sách: Trước tiên, hãy xác định ngân sách của bạn và tìm hiểu các mô hình điều hòa Mitsubishi có sẵn trong phạm vi giá mà bạn có thể chấp nhận. Điều này giúp bạn tập trung vào các tùy chọn phù hợp với tài chính của mình.
 2. Kích thước không gian: Xác định kích thước của không gian bạn muốn làm mát hoặc làm nóng. Các điều hòa Mitsubishi có nhiều loại công suất và kích thước khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo chọn một máy phù hợp với kích thước phòng cần làm mát.
 3. Tính năng: Xem xét các tính năng mà bạn muốn có trên điều hòa, chẳng hạn như công nghệ Inverter, hệ thống lọc không khí, điều khiển thông minh, tự làm sạch, và hướng gió điều chỉnh. Hãy tìm hiểu các tính năng này và đảm bảo rằng máy bạn chọn đáp ứng đúng nhu cầu của bạn.
 4. Hiệu suất năng lượng: Kiểm tra hiệu suất năng lượng của điều hòa Mitsubishi. Các máy tiết kiệm năng lượng có thể giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện trong dài hạn.
 5. Đánh giá và đánh giá: Tìm hiểu ý kiến của người dùng khác về điều hòa Mitsubishi mà bạn quan tâm. Đọc các đánh giá và đánh giá sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hiệu quả và đáng tin cậy của sản phẩm.
 6. Bảo hành và hỗ trợ: Đảm bảo rằng điều hòa Mitsubishi được hỗ trợ bởi chế độ bảo hành đáng tin cậy và bạn có thể dễ dàng tìm thấy các trung tâm bảo hành và dịch vụ hỗ trợ gần nhất.

Điều hòa Mitsubishi có tốn điện không

Như với hầu hết các loại điều hòa, việc điều hòa Mitsubishi tốn điện hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Công suất và kích thước điều hòa

Các máy điều hòa có công suất lớn hơn và dành cho các không gian rộng hơn thường tiêu thụ nhiều điện năng hơn so với các máy điều hòa nhỏ hơn dùng cho không gian nhỏ hơn.

Công nghệ Inverter

Mitsubishi Electric thường sử dụng công nghệ Inverter trên nhiều dòng sản phẩm của họ. Công nghệ Inverter giúp điều hòa điều chỉnh tốc độ hoạt động của máy nén dựa vào nhu cầu làm mát, giúp tiết kiệm năng lượng so với các máy không sử dụng công nghệ này.

Nhiệt độ và điều kiện môi trường

Đặt nhiệt độ thấp hơn có thể làm tăng tiêu thụ điện năng của điều hòa vì máy phải làm việc chăm chỉ hơn để làm mát không gian. Điều kiện môi trường như nhiệt độ ngoài trời và độ ẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu suất tiêu thụ điện năng của máy.

Công nghệ và tính năng tiết kiệm năng lượng

Các tính năng tiết kiệm năng lượng như hệ thống lọc thông minh, chế độ tự động, và hẹn giờ hoạt động đều giúp giảm tiêu thụ điện năng.

Bài viết trên Hợp Phát đã giải đáp tổng quan về điều hòa Mitsubishi cũng như công dụng và cách sử dụng. Nếu các yếu tố trên đều đáp ứng nhu cầu của bạn và bạn đánh giá cao chất lượng và uy tín của Mitsubishi Electric, thì mua điều hòa Mitsubishi có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.