Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC09CTR-S5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 6.800000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 8.300.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC12CT-S5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 9.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 10.500.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18CS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC24CS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Treo Tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YT-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 8.500 BTU (SRK/SRC25ZMP-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500
Điều Hòa Treo Tường Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 11.000 BTU (SRK/SRC35ZMP-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 11.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 16.000 BTU (SRK/SRC45ZMP-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 16.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC71ZRS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSS-W5)
Xuất xứ: Thái Lan
Loại điều hòa: 2 chiều
Tính năng: Inverter
Gas (Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 9.000
-9% Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YXP-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  17.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12.000 BTU (SRK/SRC13YXP-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.300.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YXP-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 8.250.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 9.750.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSPS-S5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 12.200.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 13.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 15.000 BTU (SRK/SRC45ZSPS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 15.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSPS-S5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.050.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC24YW-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YW-W5)
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  17.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT
Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 17.000 BTU (SRK/SRC50ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 25.000 BTU (SRK/SRC25CSS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 25.000
Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 19.000BTU (SRK/SRC19CSS-S5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 19.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC09CTR-S5)

6.800.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 6.800000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 8.300.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC12CT-S5)

9.000.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 9.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 10.500.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18CS-S5)

13.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000BTU (SRK/SRC24CS-S5)

18.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Treo Tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YT-S5)

9.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 8.500 BTU (SRK/SRC25ZMP-S5)

9.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500

Điều Hòa Treo Tường Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 11.000 BTU (SRK/SRC35ZMP-S5)

11.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 11.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 16.000 BTU (SRK/SRC45ZMP-S5)

17.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 16.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC71ZRS-W5)

31.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSS-W5)

15.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 2 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSS-W5)

13.050.000 đ
Xuất xứ: Thái Lan
Loại điều hòa: 2 chiều
Tính năng: Inverter
Gas (Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 9.000
Sale!
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YXP-W5)

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YXP-W5)

17.450.000 đ 19.100.000
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  17.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 12.000 BTU (SRK/SRC13YXP-W5)

10.350.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.300.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 9.000 BTU (SRK/SRC10YXP-W5)

8.250.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 8.250.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 9.750.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK/SRC35ZSPS-S5)

12.200.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 12.200.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 13.800.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 15.000 BTU (SRK/SRC45ZSPS-S5)

18.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 15.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (SRK/SRC25ZSPS-S5)

10.050.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT: 10.050.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI: 11.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (SRK/SRC24YW-W5)

22.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YW-W5)

17.000.000 đ
-
♻️ GIÁ THIẾT BỊ BAO GỒM VAT:  17.000.000 VNĐ
• Khối lượng thực tế thi công chưa bao gồm thuế VAT - Tại đây
♻️ GIÁ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRỌN GÓI:  18.650.000 VNĐ
• Nhân công lắp đặt
• 5m ống đồng kèm bảo ôn, băng cuốn.
• 5m dây điện, 5m ống nước thải, 1 bộ vật tư phụ, 1 giá đỡ.
• Giá thiết bị đã bao gồm VAT, giá lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT

Điều Hòa Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 17.000 BTU (SRK/SRC50ZSS-W5)

22.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 25.000 BTU (SRK/SRC25CSS-S5)

21.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 25.000

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 19.000BTU (SRK/SRC19CSS-S5)

16.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 19.000

Tổng quan về điều hòa Mitsubishi Heavy 

I. Nguồn gốc xuất xứ điều hòa Mitsubishi tại đâu?

Hãng điều hòa Mitsubishi thuộc tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đến từ Nhật Bản.

Tất cả các sản phẩm điều hòa Mitsubishi Heavy trên thị trường hiện nay đều được sản xuất tại nhà máy - Mahajak Air Conditioner tại Thái Lan. Đây là nhà máy sản xuất điều hòa hàng đầu Thái Lan và trên thế giới cung cấp sản lượng lớn điều hòa dân dụng cho toàn cầu.

Vì vậy các sản phẩm điều hòa Mitsubishi heavy trên thị trường hiện nay đều được sản xuất tại Thái Lan theo công nghệ của Nhật Bản.

Điều hòa Mitsubishi là thương hiệu của Nhật bản và được sản xuất tại Thái Lan

II. Các tính năng đặc biệt của điều hòa Mitsubishi Heavy 

1. Thiết kế đẹp

Điều hòa Mitsubishi Heavy là một thương hiệu điều hòa có xuất xứ từ Nhật Bản, có điểm mạnh giống các sản phẩm điều hòa Nhật khác, Mitsubishi Heavy luôn chú trọng mục đích tạo ra một chiếc điều hòa vừa có thiết kế nổi bật, vừa có chất lượng bền bỉ.

Điều Hoà Mitsubishi tuy có ít mẫu mã, nhưng không thể chối cãi một điều là các sản phẩm điều hòa của nó điều rất sang trọng, toát lên sự nổi bật cho căn phòng. Một phần là nhờ sử dụng vật liệu cao cấp, một phần là do thiết kế tinh xảo, khiến sản phẩm dù sử dụng qua thời gian dài vẫn giữ được vẻ bền đẹp. Điều hòa không khí Mitsubishi Heavy có nhiều công suất khác nhau như: Điều hòa 9000 BTU, điều hòa 12000 BTU, điều hòa 18000 BTU,...

2. Độ bền cao

Có hơn 100 năm kinh nghiệm, tập đoàn công nghiệp MHI đã cho ra đời dòng sản phẩm điều hòa Mitsubishi Heavy. Là một thương hiệu điều hòa Nhật nổi tiếng uy tín trên thế giới, từng sản phẩm đều thể hiện rõ độ mạnh mẽ và bền bỉ của mình.

Mỗi chiếc điều hòa Mitsubishi Heavy trước khi được tung ra thị trường, đều phải trải qua nhiều giai đoạn kiểm tra, lắp ráp nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất ở mỗi sản phẩm.

So với các sản phẩm điều hòa của hãng khác có trên thị trường, điều hòa treo tường mitsubishi thường có tuổi thọ lên đến hơn 10 năm và ít mắc phải các lỗi lặt vặt trong điều kiện sử dụng và bảo quản tốt, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người tiêu dùng, tăng mức độ hài lòng của các khách hàng đã từng lựa chọn sử dụng.

3. Làm lạnh nhanh

Điều hòa Mitsubishi Heavy rất biết khai thác những công nghệ cải tiến từ tập đoàn MHI, để áp dụng vào các sản phẩm của mình tạo ra những hiệu quả vượt bậc

Công nghệ Jet Engine được ứng dụng và phát triển dựa theo nguyên lý của động cơ phản lực là “Jet flow”. Cải tiến công nghệ trên đã giúp năng lương được sử dụng hiệu quả cao hơn, dòng không khí có lưu lượng lớn tỏa đến các góc phòng đều hơn, với lượng điện năng tiêu thụ ở mức thấp nhất. Điều hòa Mitsubishi Heavy đã làm lạnh lợi hại hơn với công nghệ Jet Engine.

Mặt khác, với kích thước và kiểu dáng được thiết kế lại, cánh đảo gió được tăng thêm 80% diện tích bề mặt, thể tích lưu lượng gió tăng nhiều hơn và được kiểm soát hiệu quả hơn sự di chuyển của luồng gió.

Với 3 cánh đảo gió độc lập hoạt động, điều hòa Mitsubishi Heavy đã trang bị cho mình công nghệ gió 3D làm lạnh hiệu quả hơn trên diện rộng.

4. Làm sạch không khí

Chức năng lọc không khí chỉ là một chức năng phụ của điều hòa, nên thông thường các hãng ít chú trọng đến do phải tiêu tốn nhiều chi phí để đẩy mạnh chức năng này. Điều hòa Mitsubishi Heavy thì lại khác, chiếc điều hòa tốt của hãng phải tốt ở mọi phương diện, một tiêu chí quan trọng hàng đầu mà hãng hướng tới là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bởi vậy, điều hòa Mitsubishi Heavy trang bị cho mình nhiều công nghệ lọc không khí vượt trội như: Enzyme loại bỏ các vi rút và vi khuẩn có hại một cách tự nhiên, Ion âm liên tục 24 giờ giúp khử bụi và duy trì “vitamin” ion âm trong không khí hay Solar với khả năng khử sạch các mùi hôi khó chịu.

Lồng quạt của điều hòa không khí Mitsubishi Heavy được bao phủ một lớp kháng khuẩn. Điều hòa sẽ luôn sạch sẽ, khô ráo với tính năng tự làm sạch góp phần giảm sự sinh sôi, phát triển của vi khuẩn cùng các tác nhân tạo mùi. Không khí của căn phòng sẽ càng trong lành, an toàn hơn đối với sức khỏe của người sử dụng.

5. Tiết kiệm điện

Điều hòa inverter Mitsubishi Heavy áp dụng công nghệ Inverter biến tần DC PAM, có thể kiểm soát được tần số hoạt động và điện áp của máy nén, tăng hiệu suất làm lạnh mạnh và nhanh, mà vẫn không tiêu thụ nhiều điện năng.

Công nghệ Inverter biến tần DC PAM ngoài việc điều chỉnh tần số điện áp 50/60Hz thành các tần số khác từ 25Hz đến 115Hz, nó còn điều chỉnh cả điện áp dành cho máy nén, làm cho máy nén hoạt động êm ái hơn, công suất thay đổi từ tốn sẽ giúp nhiệt độ phòng ổn định ở mức nhiệt độ được cài đặt trên remote, người dùng sẽ thoải mái hơn với hóa đơn tiền điện hằng tháng.