Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 34.100BTU (CU-5Z100WBH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 27.300BTU (CU-4Z80WBH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 27.300
Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 24.200BTU (CU-4Z71WBH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 18.400BTU (CU-3Z54WBH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.400
Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 20.500BTU (CS-MZ60WB4H8A)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 17.100BTU (CS-MZ50WB4H8A)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 11.900BTU (CS-MZ35WB4H8A)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 8.530BTU (CS-MZ25WB4H8A)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.530
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 20.500BTU (CS-MZ60WD3H8A) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 17.100BTU (CS-MZ50WD3H8A) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 11.900BTU (CS-MZ35WD3H8A) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 8.530BTU (CS-MZ25WD3H8A) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.530
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 24.200 BTU (S-MRZ71WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 20.500 BTU (CS-MRZ60WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 17.100 BTU (CS-MRZ50WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 14.300 BTU (CS-MRZ42WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 14.300
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 11.900 BTU (CS-MRZ35WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 8.530 BTU (CS-MRZ25WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.530
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 6.820 BTU (CS-MRZ20WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 6.820
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 5.460 BTU (CS-MRZ16WKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 5.460
Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 32.400BTU (CU-4U34YBZ)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 32.400
Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 27.300BTU (CU-4U28YBZ)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 27.300
Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 25.600BTU (CU-3U27YBZ)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 25.600
Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 17.700BTU (CU-2Z52WBH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.700
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 20.500BTU (CS-MU24YD3Z) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100BTU (CS-MU18YD3Z) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 11.900BTU (CS-MU12YD3Z) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 9.550BTU (CS-MU9YD3Z) Dạng Mỏng
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.550
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 1 Chiều 24.200 BTU (CS-MPU28YKZ)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (CS-MPU24YKZ)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 34.100BTU (CU-5Z100WBH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 27.300BTU (CU-4Z80WBH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 27.300

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 24.200BTU (CU-4Z71WBH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 18.400BTU (CU-3Z54WBH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.400

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 20.500BTU (CS-MZ60WB4H8A)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 17.100BTU (CS-MZ50WB4H8A)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 11.900BTU (CS-MZ35WB4H8A)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 8.530BTU (CS-MZ25WB4H8A)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.530

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 20.500BTU (CS-MZ60WD3H8A) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 17.100BTU (CS-MZ50WD3H8A) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 11.900BTU (CS-MZ35WD3H8A) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 8.530BTU (CS-MZ25WD3H8A) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.530

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 24.200 BTU (S-MRZ71WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 20.500 BTU (CS-MRZ60WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 17.100 BTU (CS-MRZ50WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 14.300 BTU (CS-MRZ42WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 14.300

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 11.900 BTU (CS-MRZ35WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 8.530 BTU (CS-MRZ25WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.530

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 6.820 BTU (CS-MRZ20WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 6.820

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 2 Chiều 5.460 BTU (CS-MRZ16WKH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 5.460

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 32.400BTU (CU-4U34YBZ)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 32.400

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 27.300BTU (CU-4U28YBZ)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 27.300

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 25.600BTU (CU-3U27YBZ)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 25.600

Dàn Nóng Multi Panasonic Inverter 2 Chiều 17.700BTU (CU-2Z52WBH-8)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.700

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 20.500BTU (CS-MU24YD3Z) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100BTU (CS-MU18YD3Z) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 11.900BTU (CS-MU12YD3Z) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900

Dàn Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 9.550BTU (CS-MU9YD3Z) Dạng Mỏng

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas(Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.550

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 1 Chiều 24.200 BTU (CS-MPU28YKZ)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Dàn Lạnh Treo Tường Panasonic Multi Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (CS-MPU24YKZ)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
  1. 1
  2. 2