Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 22.000 BTU (NS-A24R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 22.000
Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 17.000 BTU (NS-A18R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000
Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 11.500 BTU (NS-A12R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 11.500
Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 9000 BTU (NS-A09R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 24.000 BTU (NS-C24R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 18.000 BTU (NS-C18R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 12.000 BTU (NS-C12R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 9.000 BTU (NS-C09R1M05)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 22.500 BTU (NIS-C24R2H10)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 22.500
Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 17.500 BTU (NIS-C18R2H08)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.500
Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 12.000 BTU (NIS-C12R2H08)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 9.000 BTU (NIS-C09R2H08)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 22.000 BTU (NS-A24R1M05)

15.200.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 22.000

Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 17.000 BTU (NS-A18R1M05)

11.700.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 11.500 BTU (NS-A12R1M05)

8.150.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 11.500

Điều hòa treo tường Nagakawa 2 chiều 9000 BTU (NS-A09R1M05)

6.800.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 24.000 BTU (NS-C24R1M05)

14.750.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 18.000 BTU (NS-C18R1M05)

10.150.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 12.000 BTU (NS-C12R1M05)

7.100.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều hòa treo tường Nagakawa 1 chiều 9.000 BTU (NS-C09R1M05)

5.850.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 22.500 BTU (NIS-C24R2H10)

16.350.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 22.500

Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 17.500 BTU (NIS-C18R2H08)

11.200.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.500

Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 12.000 BTU (NIS-C12R2H08)

8.050.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều hòa treo tường Nagakawa inverter 1 chiều 9.000 BTU (NIS-C09R2H08)

6.950.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000