Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 153.000 Btu FVGR15PV1/RCN150HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 153.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 121.000 Btu FVGR13PV1/RCN125HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 121.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FVGR10PV1/RCN100HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FVGR8PV1/RN80HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 600.000 Btu 4FGN600HY1/RCN150HY19x4

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 600.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 500.000 Btu 4FGN500HY1/RCN125HY19x4

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 500.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 450.000 Btu 3FGN450HY1/RCN150HY19x3

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 450.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 400.000 Btu 4FGN400HY1/RCN100HY19x4

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 400.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 350.000 Btu 3FGN350HY1/RCN125HY19x3

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 350.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 3FGN300HY1/RCN100HY19x3

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 2FGN300HY1/RCN150HY19x2

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 250.000 Btu 2FGN250HY1/RCN125HY19x2

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 250.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 200.000 Btu F2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 200.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 150.000 Btu FDN150HY1/RCN150HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 150.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 125.000 Btu FDN125HY1/RCN125HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 125.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 100.000 Btu FDN100HV1/RCN100HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 80.000 Btu FDN80HV1/RN80HY19

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 197.000 Btu FVPR500QY1/RZUR500QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 177.000 Btu FVPR450QY1/RZUR450QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 158.000 Btu FVPR400QY1/RZUR400QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 118.000 Btu FVPR300QY1/RZUR300QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FVPR250QY1/RZUR250QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 99.000 Btu FVGR250QV1/RZUR250QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 79.000 Btu FVGR200QV1/RZUR200QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 197.000 Btu FDR500QY1/RZUR500QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 177.000 Btu FDR450QY1/RZUR450QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 158.000 Btu FDR400QY1/RZUR400QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 118.000 Btu FDR300QY1/RZUR300QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FDR250QY1/RZUR250QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 79.000 Btu FDR200QY1/RZUR200QY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 153.000 Btu FVGR15PV1/RCN150HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 153.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 121.000 Btu FVGR13PV1/RCN125HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 121.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FVGR10PV1/RCN100HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FVGR8PV1/RN80HEY18 Chống Ăn Mòn Cao

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 600.000 Btu 4FGN600HY1/RCN150HY19x4

525.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 600.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 500.000 Btu 4FGN500HY1/RCN125HY19x4

415.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 500.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 450.000 Btu 3FGN450HY1/RCN150HY19x3

364.300.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 450.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 400.000 Btu 4FGN400HY1/RCN100HY19x4

304.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 400.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 350.000 Btu 3FGN350HY1/RCN125HY19x3

234.050.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 350.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 3FGN300HY1/RCN100HY19x3

232.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 300.000 Btu 2FGN300HY1/RCN150HY19x2

232.200.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 300.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 250.000 Btu 2FGN250HY1/RCN125HY19x2

197.400.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 250.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 200.000 Btu F2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19

137.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 200.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 150.000 Btu FDN150HY1/RCN150HY19

129.150.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 150.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 125.000 Btu FDN125HY1/RCN125HY19

101.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 125.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 100.000 Btu FDN100HV1/RCN100HY19

75.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 100.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều không Inverter 80.000 Btu FDN80HV1/RN80HY19

71.050.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 80.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 197.000 Btu FVPR500QY1/RZUR500QY1

173.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 177.000 Btu FVPR450QY1/RZUR450QY1

168.050.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 158.000 Btu FVPR400QY1/RZUR400QY1

151.350.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều lnverter 118.000 Btu FVPR300QY1/RZUR300QY1

130.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FVPR250QY1/RZUR250QY1

102.250.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 99.000 Btu FVGR250QV1/RZUR250QY1

99.850.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000

Điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 79.000 Btu FVGR200QV1/RZUR200QY1

97.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 197.000 Btu FDR500QY1/RZUR500QY1

151.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 197.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 177.000 Btu FDR450QY1/RZUR450QY1

150.950.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 177.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 158.000 Btu FDR400QY1/RZUR400QY1

141.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 158.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 118.000 Btu FDR300QY1/RZUR300QY1

107.500.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 118.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 99.000 Btu FDR250QY1/RZUR250QY1

89.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 99.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61

Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 79.000 Btu FDR200QY1/RZUR200QY1

87.100.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 79.000
+ Điều khiển : Điều khiển dây BRC2E61