Điều hòa Panasonic 1 chiều 22500 BTU CU/CS-N24TKH-8

20.100.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 22.500

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-N18TKH-8

14.650.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 22.500

Điều hòa Inverter Panasonic 1 chiều 18000BTU-CU/CS- PU18THK-8

17.150.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000

Điều hòa inverter Panasonic 2 chiều 17700 BTU CU/CS-YZ18SKH-8

20.200.000 đ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 17.700

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000 BTU CU/CS-N12SKH-8

9.550.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 12.000

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu CU/CS-N9SKH-8

7.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 9.000

Điều hòa inverter Panasonic 1 chiều 12.000BTU CU/CS-PU12TKH-8

11.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 12.000

Điều hòa inverter Panasonic 1 chiều 9.000BTU CU/CS-PU9TKH-8

9.150.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 9.000

Điều hòa Inverter Panasonic 2 chiều 9000btu CU/CS-YZ9SKH-8

11.000.000 đ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Loại máy : Tiêu chuẩn
+ Xuất xứ : Malaysia
+ Công suất lạnh (BTU) : 9.000

Điều hòa tủ đứng Panasonic 2 chiều 28.000 BTU CS-E28NFQ/CU-E28NFQ

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 28.315 - 35.309

Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 41.000 BTU CS-C45FFH/CU-C45FFH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 41.000 -  42.700

Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 24.600 BTU CS-C28FFH/CU-C28FFH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.600 - 25.000

Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 17.400 BTU CS-C18FFH/CU-C18FFH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 17.400 - 17.600

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 34.500 BTU CS-D34DD2H5/CU-D34DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 34.500

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 46.400 BTU CS-D50DD2H5/CU-D50DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 46.400

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 25.200 BTU CS-D28DD2H5/CU-D28DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 25.200

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 25.200 BTU CS-D28DD2H5/CU-D28DBH5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 25.200

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 22.100 BTU CS-D24DD2H5/CU-D24DBH5

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 22.100

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 43.000 BTU CS-D43DD2H5/CU-D43DBH8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 43.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 42.600 BTU CS-T43KD2H5/CU-YT43KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.600

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 34.100 BTU CS-T34KD2H5/CU-YT34KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 34.100

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 24.200 BTU CS-T24KD2H5/CU-YT24KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.200

Điều hòa Âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều 19.100 BTU CS-T19KD2H5/CU-YT19KBH52

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 19.100

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 46.000 BTU CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 46.000

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 42.600 BTU CS-F43DB4E5/CU-B43DBE8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 42.600

Điều hòa cassette âm trần Panasonic 2 chiều 24.900 BTU CS-F28DB4E5/CU-B28DBE8

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410A
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.900

  1. 1
  2. 2