Điều hòa Âm trần nối ống gió General 2 Chiều 86.700 BTU ARG90TLC3/AOG90TPC3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R407C
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 86.700

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 2 Chiều 58.000 BTU ARG60RUAK/AOG60RPAGT

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 58.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 2 Chiều 43.300 BTU ARG45RLC3/AOG45RPA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 43.300

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 2 Chiều 35.800 BTU ARG36RLC3/AOG36RPA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Không inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 35.800

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 2 Chiều 29.400 BTU ARG30RLC/AOG30RMBL

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 29.400

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 2 Chiều 24.100 BTU ARG25RLC/AOG25RNBL

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.100

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 1 Chiều lạnh 86.700 BTU ARG90ELC3/AOG90EPD3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R407C
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 86.700

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 1 Chiều lạnh 58.000 BTU ARG60AUAK/AOG60APBGT

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 58.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 1 Chiều lạnh 43.500 BTU ARG45ALC3/AOG45APA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 43.500

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 1 Chiều lạnh 36.000 BTU ARG36ALD3/AOG36APA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 36.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 1 chiều lạnh 30.000 BTU ARG30ALC/AOG30AMBH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 30.000

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 1 chiều lạnh 24.200 BTU ARG25ALC/AOG25ANBL

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.200

Điều hòa Âm trần nối ống gió General 1 Chiều lạnh 18.400 BTU ARG18ALCH/AOGA18ADTH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.400

Điều hòa Áp trần General 2 Chiều 43.300 BTU ABG45RBA3W/AOG45RPA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 43.300

Điều hòa Áp trần General 2 Chiều 35.800 BTU ABG36RBA3W/AOG36RPA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 35.800

Điều hòa Áp trần / Tủ đứng General 2 Chiều 23.200 BTU ABG24RBAJ/AOG24RNAKH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 23.200

Điều hòa Áp trần/ Tủ đứng General 2 Chiều 18.400 BTU ABG18RBAJ/AOG18RNAKH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.400

Điều hòa Áp trần General 1 Chiều lạnh 48.000 BTU ABG54ABA3W/AOG54APA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa Áp trần/ Tủ đứng General 1 Chiều lạnh 18.800 BTU ABG18ABAJ/AOGR18ADTH

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.800

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 2 Chiều 48.000 BTU AUG54RLB3W/AOG54RPA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 2 Chiều 43.300 BTU AUG45RLB3W/AOG45RPA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 43.300

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 2 Chiều 35.800 BTU AUG36RLC3W/AOG36RPA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 35.800

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 2 Chiều 29.400 BTU AUG30RLD-W/AOG30RMBL

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 29.400

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 2 Chiều 24.100 BTU AUG25RLD-W/AOG25RNAL

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 2 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 24.100

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 1 Chiều 48.000 BTU AUG54ABAS/AOG54APA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 48.000

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 1 Chiều 43.500 BTU AUG45ABAS/AOG45APA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 43.500

Điều hòa Cassette âm trần 4 hướng thổi General 1 Chiều 36.000 BTU AUG36ABAS/AOG36APA3L

Giá: Liên hệ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Non-Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R22
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều khiển : Điều khiển không dây
+ Công suất lạnh (BTU) : 36.000

  1. 1
  2. 2