Chương trình huấn luyện điều hòa Daikin 2009
Cập nhật : 23-04-2015, 9:47 am - Lượt xem : 2487

Thời gian Tên chương trình Nội dung chương trình Thời lượng Đối tượng 22/07/2009 Sản phẩm điều hòa tủ đứng Daikin dùng trong lĩnh vực dân dụng

- Giới thiệu đầy đủ về các dòng sản phẩm của Daikin ứng dụng trong các lĩnh vực - Giới thiệu về dòng sản phẩm RA (Room Air-Con) của Daikin

- Giới thiệu về dòng sản phẩm SA (Sky Air) của Daikin 1/2 ngày Kinh doanh 5/8/2009 Sản phẩm Daikin cho các công trình thương mại

- Giới thiệu đầy đủ về các dòng sản phẩm của Daikin ứng dụng trong các lĩnh vực

- Giới thiệu về dòng sản phẩm SA (Sky Air) của Daikin

- Giới thiệu về dòng sản phẩm VRV của Daikin 1/2 ngày Kinh doanh 21/08/2009 Sản phẩm Daikin trong lĩnh vực sản xuất, công trình công nghiệp

- Giới thiệu đầy đủ về các dòng sản phẩm của Daikin ứng dụng trong các lĩnh vực

- Giới thiệu về dòng sản phẩm điều hòa tủ đứng PA (Packaged) của Daikin

- Giới thiệu về dòng sản phẩm AP (Chillers) 1/2 ngày Kinh doanh 14/9/2009 Hội thảo chuyên đề VRV

- Giới thiệu về hệ thống VRVIII - Hệ thống đều khiển thông minh của Daikin

- Các điểm ưu việt và khả năng ứng dụng vào công trình

- Chuyên đề: ứng dụng của hệ thống Daikin VRV vào các dạng công trình khách sạn, văn phòng, bệnh viện,… 1/2 ngày Kinh doanh 17,18/09/2009 Kỹ thuật lạnh cơ sở

Nền tảng điều hòa không khí - Đồ thị Mollier

- Phân loại máy điều hòa không khí

- Các thiết bị/ bộ phận chính

- Mạch điện

- Các công việc cơ bản

- Lắp đặt

- Chạy thử và chẩn đoán sự cố

3 ngày Dịch vụ 22,23,24/09/2009 Sửa chữa cơ bản

- Chức năng điều hòa tủ đứng RA - Xử lý sự cố bằng remote, đồng hồ áp suất và dụng cụ đo nhiệt độ 1/2 ngày Dịch vụ 29,30/09/2009 Huấn luyện thiết kế hệ thống VRV

- Giới thiệu về hệ thống VRV của Daikin

- Hướng dẫn tính toán tải lạnh bằng phần mềm tính tải của Daikin

- Hướng dẫn cách chọn thết bị VRV bằng phần mềm X-press của Daikin

- Cách chọn hệ thông gió HRV của Daikin

- Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh 2 ngày Kinh doanh 09/10/2009 Nâng cao kỹ năng bán hàng VRV

- Kỹ năng thuyết trình hệ thống Daikin VRV

- Thiết kế hệ thống VRV thích hợp theo yêu cầu của dự án

- Làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

- Kết thúc thành công giao dịch 1 ngày Kinh doanh 21/10/2009 Cơ bản trong xử lý sự cố VRV

- Chức năng điều khiển của các thiết bị trong hệ thống VRV

- Chẩn đoán sự cố bằng mã sự cố 2 ngày Dịch vụ 22,23/10/2009 Hướng dẫn lắp đặt VRVIII

- Bảo quản vật tư trong kho và đường ống thi công

- Thực hành hàn ống có nitơ, uốn ống,...

- Thi công đường ống nước xả

- Phương pháp triển khai thi công 2 ngày Dịch vụ 29/10/2009 Sản phẩm Daikin trong lĩnh vực sản xuất, công trình công nghiệp

- Giới thiệu đầy đủ về các dòng sản phẩm của Daikin ứng dụng trong các lĩnh vực - Giới thiệu về dòng sản phẩm điều hòa tiết kiệm điện PA (Packaged) của Daikin

- Giới thiệu về dòng sản phẩm AP (Chillers) 1/2 ngày Kinh doanh 6/11/2009 Sản phẩm Daikin dùng trong lĩnh vực dân dụng

- Giới thiệu đầy đủ về các dòng sản phẩm của Daikin ứng dụng trong các lĩnh vực - Giới thiệu về dòng sản phẩm RA (Room Air-Con) của Daikin

- Giới thiệu về dòng sản phẩm SA (Sky Air) của Daikin 1/2 ngày Kinh doanh 11/11/2009 Cơ bản trong xử lý sự cố VRV

- Chức năng điều khiển của các thiết bị trong hệ thống VRV

- Chẩn đoán sự cố bằng mã sự cố 2 ngày Dịch vụ 12,13/11/2009 Hướng dẫn lắp đặt VRVIII

- Bảo quản vật tư trong kho và đường ống thi công

- Thực hành hàn ống có nitơ, uốn ống,...

- Thi công đường ống nước xả

- Phương pháp triển khai thi công 2 ngày Dịch vụ 18/11/2009 Sản phẩm Daikin cho các công trình thương mại

- Giới thiệu đầy đủ về các dòng sản phẩm của Daikin ứng dụng trong các lĩnh vực

- Giới thiệu về dòng sản phẩm SA (Sky Air) của Daikin

- Giới thiệu về dòng sản phẩm VRV của Daikin 1/2 ngày Kinh doanh 09,10/12/2009 Huấn luyện thiết kế hệ thống VRV

- Giới thiệu về hệ thống VRV của Daikin

- Hướng dẫn tính toán tải lạnh bằng phần mềm tính tải của Daikin

- Hướng dẫn cách chọn thết bị VRV bằng phần mềm X-press của Daikin

- Cách chọn hệ thông gió HRV của Daikin

- Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh 2 ngày Kinh doanh 17,18/12/2009 Hướng dẫn lắp đặt VRVIII

- Bảo quản vật tư trong kho và đường ống thi công

- Thực hành hàn ống có nitơ, uốn ống,...

- Thi công đường ống nước xả

- Phương pháp triển khai thi công 2 ngày Dịch vụ 22/12/2009 Nâng cao kỹ năng bán hàng VRV

- Kỹ năng thuyết trình hệ thống Daikin

- Thiết kế hệ thống VRV thích hợp theo yêu cầu của dự án

- Làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

- Kết thúc thành công giao dịch 1 ngày Kinh doanh

Video Mới

GIẢI PHÁP MỚI

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Nội dung Liên Quan

0247 3040 555