VRV IV-Q
+ Tái sử dụng đường ống hiện hữu
+ Tăng công suất và số lượng dàn lạnh
+ Tự động nạp môi chất lạnh

VRV IV-Q

Giá: Liên hệ
VRV IV-W
+ Loại: 2 chiều
+ Thương hiệu: Daikin
+ Môi chất lạnh: R410a
+ Dòng điều hòa: Điều hòa trung tâm VRV

VRV IV-W

Giá: Liên hệ
VRV-X
+ Độ ồn hoạt động thấp
+ Tiết kiệm năng lượng với Smart VRT
+ Tính năng nạp môi chất lạnh tự động
+ Thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất cao

VRV-X

Giá: Liên hệ
VRV-A
+ Độ ồn hoạt động thấp
+ Tiết kiệm năng lượng với Smart VRT
+ Tính năng nạp môi chất lạnh tự động
+ Thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất cao

VRV-A

Giá: Liên hệ
VRV - IV
+ Dãy sản phẩm đa dạng: 3 kiểu kết nối lên đến 60 HP
+ Tiết kiệm điện năng: COP cao và công nghệ VRT tiên tiến
+ Dễ dàng lắp đặt: thiết kế gọn nhẹ
+ Tiện nghi: độ ồn thấp

VRV - IV

Giá: Liên hệ
VRV IV S
+ Dãy sản phẩm đa dạng.
+ Tiết kiệm điện năng.
+ Vận hành êm ái.
+ Thiết kế gọn nhẹ.

VRV IV S

Giá: Liên hệ
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ9AY1 (9HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 9
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ8AY1 (8HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 8
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ6AVE (6HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 6
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ5AVE (5HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 5
Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 4
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ60AYM 60HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 60
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ58AYM 58HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 58
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ56AYM 56HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 56
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ54AYMV 54HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 54
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ52AYM 52HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 52
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ50AYM 50HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 50
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ48AYM 48HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 48
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ46AYMV 46HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 46
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ44AYMV 44HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 44
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ42AYMV 42HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 42
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ40AYMV 40HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 40
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ38AYMV 38HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 38
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ36AYMV 36HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 36
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ34AYMV 34HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 324.000
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ32AYMV 32HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 307.000
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ30AYMV 30HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 285.000

VRV IV-Q

Giá: Liên hệ
+ Tái sử dụng đường ống hiện hữu
+ Tăng công suất và số lượng dàn lạnh
+ Tự động nạp môi chất lạnh

VRV IV-W

Giá: Liên hệ
+ Loại: 2 chiều
+ Thương hiệu: Daikin
+ Môi chất lạnh: R410a
+ Dòng điều hòa: Điều hòa trung tâm VRV

VRV-X

Giá: Liên hệ
+ Độ ồn hoạt động thấp
+ Tiết kiệm năng lượng với Smart VRT
+ Tính năng nạp môi chất lạnh tự động
+ Thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất cao

VRV-A

Giá: Liên hệ
+ Độ ồn hoạt động thấp
+ Tiết kiệm năng lượng với Smart VRT
+ Tính năng nạp môi chất lạnh tự động
+ Thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất cao

VRV - IV

Giá: Liên hệ
+ Dãy sản phẩm đa dạng: 3 kiểu kết nối lên đến 60 HP
+ Tiết kiệm điện năng: COP cao và công nghệ VRT tiên tiến
+ Dễ dàng lắp đặt: thiết kế gọn nhẹ
+ Tiện nghi: độ ồn thấp

VRV IV S

Giá: Liên hệ
+ Dãy sản phẩm đa dạng.
+ Tiết kiệm điện năng.
+ Vận hành êm ái.
+ Thiết kế gọn nhẹ.

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ9AY1 (9HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 9

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ8AY1 (8HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 8

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ6AVE (6HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 6

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ5AVE (5HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 5

Dàn Nóng VRV - IVS Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 4

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ60AYM 60HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 60

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ58AYM 58HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 58

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ56AYM 56HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 56

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ54AYMV 54HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 54

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ52AYM 52HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 52

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ50AYM 50HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 50

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ48AYM 48HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 48

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ46AYMV 46HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 46

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ44AYMV 44HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 44

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ42AYMV 42HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 42

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ40AYMV 40HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 40

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ38AYMV 38HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 38

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ36AYMV 36HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (HP): 36

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ34AYMV 34HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 324.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ32AYMV 32HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 307.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ30AYMV 30HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 285.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3