Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 8.500 BTU (FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 17.700 BTU (FTKC50UVMV/RKC50UVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.700
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 20.500 BTU (FTHF60VVMV/RHF60VVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 8.500 BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 11.900 BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 17.700 BTU (FTXV50QVMV/RXV50QVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.700
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 20.500 BTU (FTXV60QVMV/RXV60QVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 24.200 BTU (FTXV71QVMV/RXV71QVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FTXU50XV2V/RXU50XV2V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
+ Tính năng thông gió tươi
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (FTXM71XVMV/RXM71XVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FTXM60XVMV/RXM60XVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FTXM50XVMV/RXM50XVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (FTXM35XVMV/RXM35XVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (FTXM25XVMV/RXM25XVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (FTHF35XVMV/RHF35XVMV)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều 11.000 BTU (FTF35XAV1V/RF35XAV1V)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều 9000 BTU (FTF25XAV1V/RF25XAV1V)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 20.500 BTU FTKB60XVMV/RKB60X1VMV
+ Xuất xứ: Việt nam/Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 18.100 BTU FTKB50XVMV/RKB50XVMV
+ Xuất xứ: Việt nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.100
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 12.300 BTU FTKB35XVMV/RKB35XVMV
+ Xuất xứ: Việt nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.300
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 9.200 BTU FTKB25XVMV/RKB25XVMV
+ Xuất xứ: Việt nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.200
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (FTKF60XVMV/RKF60X1VMV)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FTKF50XVMV/RKF50XVMV)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 12.300 BTU (FTKF35XVMV/RKF35XVMV)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.300
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 8.500 BTU (FTKF25XVMV/RKF25XVMV)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500
Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều 17.150 BTU (FTF50XV1V/RF50XV1V )
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.150
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (FTKY71WVMV/RKY71WVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (FTKY60WVMV/RKY60WVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FTKY50WVMV/RKY50WVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 8.500 BTU (FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV)

8.900.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 17.700 BTU (FTKC50UVMV/RKC50UVMV)

17.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.700

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 20.500 BTU (FTHF60VVMV/RHF60VVMV)

29.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 8.500 BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)

11.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 11.900 BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)

14.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 17.700 BTU (FTXV50QVMV/RXV50QVMV)

22.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.700

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 20.500 BTU (FTXV60QVMV/RXV60QVMV)

32.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 24.200 BTU (FTXV71QVMV/RXV71QVMV)

36.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FTXU50XV2V/RXU50XV2V)

28.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
+ Tính năng thông gió tươi

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (FTXM71XVMV/RXM71XVMV)

38.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FTXM60XVMV/RXM60XVMV)

34.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FTXM50XVMV/RXM50XVMV)

25.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (FTXM35XVMV/RXM35XVMV)

17.050.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (FTXM25XVMV/RXM25XVMV)

14.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (FTHF35XVMV/RHF35XVMV)

13.300.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều 11.000 BTU (FTF35XAV1V/RF35XAV1V)

10.000.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều 9000 BTU (FTF25XAV1V/RF25XAV1V)

7.300.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 20.500 BTU FTKB60XVMV/RKB60X1VMV

23.250.000 đ
+ Xuất xứ: Việt nam/Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 18.100 BTU FTKB50XVMV/RKB50XVMV

16.500.000 đ
+ Xuất xứ: Việt nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.100

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 12.300 BTU FTKB35XVMV/RKB35XVMV

10.600.000 đ
+ Xuất xứ: Việt nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.300

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 9.200 BTU FTKB25XVMV/RKB25XVMV

9.450.000 đ
+ Xuất xứ: Việt nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.200

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (FTKF60XVMV/RKF60X1VMV)

24.400.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FTKF50XVMV/RKF50XVMV)

18.450.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 12.300 BTU (FTKF35XVMV/RKF35XVMV)

12.400.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.300

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 8.500 BTU (FTKF25XVMV/RKF25XVMV)

10.300.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500

Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều 17.150 BTU (FTF50XV1V/RF50XV1V )

14.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.150

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (FTKY71WVMV/RKY71WVMV)

32.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (FTKY60WVMV/RKY60WVMV)

30.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FTKY50WVMV/RKY50WVMV)

22.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV)

14.550.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Daikin là gì và những điều cần biết?

Điều hòa Daikin là dòng thương hiệu điều hòa nối tiếng ở trên thị trường điện lạnh hiện và được người tiêu dùng ở  Việt Nam ưa chuộng. Do đó, điều hòa Daikin sản xuất ở đâu? của nước nào? đang là các câu hỏi được khá nhiều người tiêu dùng thắc mắc khi cần mua sản phẩm của thương hiệu này. Mời bạn cùng Hợp Phát tìm hiểu về điều hòa Daikin qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về điều hòa Daikin?

Điều Hòa Daikin là gì?

Điều Hòa Daikin là dòng sản phẩm điều hòa được sản xuất và phân phối bởi công ty Daikin Industries, Ltd., một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Osaka, Nhật Bản. Daikin là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điều hòa và điều hòa không khí.

Điều Hòa Daikin có nhiều mẫu mã và dòng sản phẩm phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau, từ gia đình, văn phòng cho đến các công trình thương mại và công nghiệp. Đặc điểm nổi bật của điều hòa Daikin là khả năng làm lạnh nhanh, hiệu quả vận hành tiết kiệm năng lượng, tích hợp công nghệ thông minh và thiết kế sang trọng.

Điều Hòa Daikin của nước nào?

Daikin là một công ty có nguồn gốc từ Nhật Bản. Do đó, điều hòa Daikin được sản xuất và phân phối từ Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, Daikin đã thiết lập các nhà máy sản xuất và trung tâm dịch vụ ở nhiều quốc gia khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường cục bộ.

Điều Hòa Daikin sản xuất ở đâu?

Ngoài các nhà máy sản xuất tại Nhật Bản, Daikin cũng đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất điều hòa ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những quốc gia này có thể bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Châu Âu, và nhiều khu vực khác. Việc có các nhà máy sản xuất phân tán giúp Daikin tiếp cận các thị trường địa phương và giảm thiểu chi phí vận chuyển.

Các công nghệ nổi bật trên điều hòa Daikin

Điều Hòa Daikin được biết đến với việc áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến và nổi bật giúp cải thiện hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và mang đến trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng. Dưới đây là một số công nghệ nổi bật thường có trên điều hòa Daikin:

Inverter Technology (Công nghệ biến tần)

Công nghệ này cho phép điều hòa điều chỉnh tốc độ nén và tiêu thụ điện năng dựa trên nhu cầu làm lạnh thực tế của không gian. Điều này giúp duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm năng lượng và giảm đáng kể sự tiêu thụ điện so với điều hòa truyền thống.

R32 Refrigerant (Chất làm lạnh R32)

R32 là một loại chất làm lạnh thế hệ mới, có tiềm năng giảm thiểu tác động đến tầng ozone và tiêu thụ năng lượng hơn so với các chất làm lạnh trước đây như R410A. Điều này giúp điều hòa Daikin trở nên thân thiện hơn với môi trường.

Intelligent Eye Technology (Công nghệ Mắt thông minh)

Công nghệ này sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện sự hiện diện của con người trong phòng. Nếu không có người trong phạm vi, điều hòa sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Khi người dùng quay trở lại, điều hòa sẽ tự động hoạt động trở lại để duy trì điều kiện thoải mái.

Coanda Airflow Technology (Công nghệ dòng không khí Coanda)

Công nghệ này giúp điều hòa tạo dòng không khí xuyên qua trần nhà và lan tỏa đều khắp không gian, tạo ra không gian thoải mái và mát mẻ hơn.

Streamer Discharge Technology (Công nghệ phát tia Streamer)

Đây là công nghệ tiên tiến trong việc tiêu diệt vi khuẩn, vi rút và mùi hôi trong không khí bằng cách tạo ra các tia Streamer (sóng điện) có khả năng diệt khuẩn hiệu quả.

Online Controller (Ứng dụng Điều khiển trực tuyến)

Các điều hòa Daikin tiên tiến hiện nay thường đi kèm với ứng dụng điều khiển từ xa cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ và chế độ hoạt động của điều hòa thông qua điện thoại thông minh, đem lại sự tiện lợi và linh hoạt cho người sử dụng.

Cách sử dụng điều hoà đaikin đơn giản hiệu quả

Để sử dụng điều hòa Daikin một cách đơn giản và hiệu quả, hãy tuân theo các bước dưới đây:

 1. Bật nguồn và chọn chế độ hoạt động: Bật điều hòa bằng cách nhấn nút nguồn hoặc sử dụng điều khiển từ xa. Sau đó, chọn chế độ hoạt động phù hợp cho nhu cầu của bạn, chẳng hạn như làm lạnh (Cooling), làm nóng (Heating), thông gió (Fan Only) hoặc hút ẩm (Dehumidify).
 2. Đặt nhiệt độ mong muốn: Sử dụng nút tăng/giảm nhiệt độ hoặc các phím tương tự trên điều khiển từ xa để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn. Nếu bạn muốn tiết kiệm năng lượng, hãy đặt nhiệt độ vào mức thoải mái, thường là khoảng 24-26 độ C khi ở chế độ làm lạnh và 20-22 độ C khi ở chế độ làm nóng.
 3. Điều chỉnh cường độ gió: Bạn có thể điều chỉnh cường độ gió của điều hòa thông qua các tùy chọn như Auto (tự động), Low (yếu), Medium (trung bình), hoặc High (mạnh) tùy theo sở thích và nhu cầu làm mát.
 4. Tự động hoặc chế độ hướng gió: điều hòa Daikin thường có chế độ tự động hướng gió (Auto Swing), nơi máy sẽ tự động di chuyển các lam van để phân phối không khí đồng đều trong không gian. Bạn cũng có thể điều chỉnh hướng gió thủ công nếu muốn.
 5. Sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng: Nếu điều hòa Daikin của bạn có tính năng Inverter, hãy sử dụng chế độ này để giảm tiêu thụ điện năng và duy trì nhiệt độ ổn định một cách hiệu quả.
 6. Dọn sạch và bảo dưỡng thường xuyên: Đảm bảo vệ sinh bộ lọc điều hòa thường xuyên, ít nhất hàng tháng một lần, để đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối đa và giảm thiểu việc tiêu thụ điện năng. Ngoài ra, nên thường xuyên làm vệ sinh bề mặt ngoài của điều hòa để tránh bám bụi và giữ cho máy luôn hoạt động tốt.
 7. Tắt máy khi không sử dụng: Nếu bạn không cần sử dụng điều hòa trong một khoảng thời gian dài, hãy tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của điều hòa.

Điều Hòa Daikin có tốt không?

Điều Hòa Daikin là một thương hiệu điều hòa nổi tiếng và uy tín trên toàn cầu. Được thành lập từ năm 1924 tại Nhật Bản, Daikin đã có hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm điều hòa không khí và điều hòa. Với lịch sử dài và định vị là một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp này, Daikin được đánh giá là mang đến nhiều ưu điểm và tiện ích cho người dùng. Dưới đây là một số lý do tại sao điều hòa Daikin được coi là tốt:

 1. Chất lượng và độ tin cậy: Daikin được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và độ tin cậy. Công ty này sử dụng các công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng điều hòa của họ hoạt động ổn định và bền bỉ trong thời gian dài.
 2. Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng: điều hòa Daikin thường được trang bị công nghệ Inverter, cho phép điều chỉnh tốc độ nén và tiêu thụ điện năng dựa trên nhu cầu thực tế. Điều này giúp điều hòa làm lạnh nhanh hơn, duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm năng lượng so với điều hòa truyền thống.
 3. Sản phẩm đa dạng: Daikin cung cấp một loạt các dòng sản phẩm điều hòa phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ gia đình đến tòa nhà thương mại và công nghiệp. Điều này cho phép người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian và yêu cầu của họ.
 4. Công nghệ thông minh: Các điều hòa Daikin thường được trang bị công nghệ thông minh, cho phép người dùng điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh và tận hưởng những tiện ích điều khiển linh hoạt.
 5. Hệ thống tự làm sạch: Một số dòng sản phẩm điều hòa Daikin có tích hợp hệ thống tự làm sạch và khử mùi, giúp duy trì không khí trong lành và sạch sẽ.

Có nên mua điều hòa Daikin không?

Việc nên mua điều hòa Daikin hay không phụ thuộc vào nhu cầu và ưu tiên cá nhân của bạn. Dưới đây là một số điểm để xem xét khi đưa ra quyết định:

 1. Chất lượng và độ tin cậy: Daikin được biết đến với chất lượng sản phẩm và độ tin cậy cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một điều hòa chất lượng, có khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài, thì điều hòa Daikin có thể là một lựa chọn tốt.
 2. Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng: Các điều hòa Daikin thường được trang bị công nghệ Inverter và sử dụng chất làm lạnh R32, giúp làm lạnh nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với các điều hòa truyền thống. Nếu bạn quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, điều hòa Daikin có thể là sự lựa chọn phù hợp.
 3. Đa dạng sản phẩm: Daikin cung cấp nhiều dòng sản phẩm điều hòa phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau, từ gia đình, văn phòng cho đến các công trình thương mại và công nghiệp. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một mô hình phù hợp với không gian và nhu cầu của bạn.
 4. Công nghệ thông minh: Nếu bạn đánh giá cao tính linh hoạt và tiện ích của công nghệ thông minh, điều hòa Daikin có thể đáp ứng yêu cầu này với các tính năng điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh.
 5. Đội ngũ hỗ trợ và bảo hành: Đối với một thương hiệu nổi tiếng như Daikin, thường có một đội ngũ hỗ trợ và dịch vụ sau bán hàng đáng tin cậy. Điều này giúp bạn yên tâm khi mua và sử dụng sản phẩm của họ.

Điều hoà Daikin có tốn điện không

Như các thiết bị điện tử khác, điều hoà Daikin cũng tiêu thụ điện năng khi hoạt động. Mức tiêu thụ điện của điều hoà Daikin phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Công suất của điều hoà: Các máy điều hoà có công suất khác nhau sẽ tiêu thụ điện năng khác nhau. Các máy điều hoà có công suất lớn thường tiêu thụ nhiều điện hơn.

Hiệu suất năng lượng: Các máy điều hoà mới và tiên tiến thường có hiệu suất năng lượng cao hơn, giúp tiết kiệm điện. Những máy cũ hơn có thể tiêu thụ năng lượng nhiều hơn.

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ bên ngoài, độ ẩm và kích thước căn phòng cũng ảnh hưởng đến tiêu thụ điện của điều hoà. Trong điều kiện nhiệt đới hoặc khi nhiệt độ cao, điều hoà có thể phải làm việc với công suất lớn hơn để giữ cho không gian mát mẻ.

Cài đặt và sử dụng: Cách bạn sử dụng điều hoà cũng ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ. Nếu bạn thiết lập nhiệt độ quá thấp hoặc không tắt điều hoà khi không cần thiết, nó có thể tiêu thụ năng lượng một cách không hiệu quả.

Trong nhiều trường hợp, điều hoà Daikin và các máy điều hoà khác được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất và tiêu thụ năng lượng. Các model mới hơn thường được trang bị công nghệ tiết kiệm điện năng, giúp giảm thiểu chi phí điện. Để tiết kiệm điện khi sử dụng điều hoà, bạn nên cân nhắc các điều sau:

 • Đảm bảo bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả.
 • Thiết lập nhiệt độ hợp lý, thích hợp với cảm giác thoải mái của bạn.
 • Tắt điều hoà khi không cần thiết hoặc khi bạn rời khỏi phòng một thời gian dài.

Bài viết trên đây của Hợp Phát đã giới thiệu thông tin về điều hòa Daikin. Hy vọng các thông tin này có thể giúp ích rất nhiều cho bạn. Nếu như có thắc mắc gì, hãy để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận để được giải đáp 1 cách cụ thể nhé nhé!

 1. 1
 2. 2