Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FTC25NV1V/RC25NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 11.000BTU (FTC35NV1V/RC35NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 17.150BTU (FTC50NV1V/RC50NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 21.500BTU (FTC60NV1V/RC60NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

 

 

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 9.000BTU (FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 11.900BTU (FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTHF50RVMV/RHF50RVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTHF60RVMV/RHF60RVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTHF71RVMV/RHF71RVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTXV50QVMV/RXV50QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTXV60QVMV/RXV60QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTXV71QVMV/RXV71QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ50NVMVW/RXJ50NVMV (Màu Trắng)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ35NVMVW/RXJ35NVMV (Màu Trắng)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ25NVMVW/RXJ25NVMV (Màu Trắng)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.000BTU (FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.000
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU (FTKJ50NVMVW/RKJ50NVMV) màu trắng
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 12.000BTU (FTKJ35NVMVW/RKJ35NVMV) màu trắng
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 24.000BTU (FTKV71NVMV/RKV71NVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 20.000BTU (FTKV60NVMV/RKV60NVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.000
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU (FTKV50NVMV/RKV50NVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ50NVMVS/RXJ50NVMV (Màu Bạc)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ35NVMVS/RXJ35NVMV (Màu Bạc)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FTC25NV1V/RC25NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FTC25NV1V/RC25NV1V)

7.450.000 đ 8.715.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 11.000BTU (FTC35NV1V/RC35NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 11.000BTU (FTC35NV1V/RC35NV1V)

9.350.000 đ 11.064.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 17.150BTU (FTC50NV1V/RC50NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 17.150BTU (FTC50NV1V/RC50NV1V)

14.300.000 đ 17.046.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 21.500BTU (FTC60NV1V/RC60NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 21.500BTU (FTC60NV1V/RC60NV1V)

19.950.000 đ 23.971.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

 

 


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 9.000BTU (FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 9.000BTU (FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV)

8.400.000 đ 10.790.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 11.900BTU (FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV)

10.250.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV)

10.550.000 đ 13.390.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV)

12.850.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTHF50RVMV/RHF50RVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTHF50RVMV/RHF50RVMV)

19.900.000 đ 23.748.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTHF60RVMV/RHF60RVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTHF60RVMV/RHF60RVMV)

27.400.000 đ 32.740.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTHF71RVMV/RHF71RVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTHF71RVMV/RHF71RVMV)

30.900.000 đ 36.906.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)

12.600.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)

14.800.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTXV50QVMV/RXV50QVMV)

22.850.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTXV60QVMV/RXV60QVMV)

31.850.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTXV71QVMV/RXV71QVMV)

35.850.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ50NVMVW/RXJ50NVMV (Màu Trắng)

31.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ35NVMVW/RXJ35NVMV (Màu Trắng)

24.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900

Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ25NVMVW/RXJ25NVMV (Màu Trắng)

19.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.500

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.000BTU (FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV)

34.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 8.000

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU (FTKJ50NVMVW/RKJ50NVMV) màu trắng

28.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 12.000BTU (FTKJ35NVMVW/RKJ35NVMV) màu trắng

22.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 24.000BTU (FTKV71NVMV/RKV71NVMV)

32.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 20.000BTU (FTKV60NVMV/RKV60NVMV)

29.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.000

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU (FTKV50NVMV/RKV50NVMV)

21.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ50NVMVS/RXJ50NVMV (Màu Bạc)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Điều Hòa Treo Tường Daikin 2 Chiều FTXJ35NVMVS/RXJ35NVMV (Màu Bạc)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 11.900
  1. 1
  2. 2