Dàn nóng Mitsubishi Multi 2 chiều 42.700BTU (SCM125ZM-S)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (CTKC50SVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 20.500BTU (SCM60ZM-S1)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 24.000BTU (MKC70SVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Inverter 2 Chiều 9.000BTU (FDTC25VH1) Mặt Nạ (TC-PSA-5AW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21000 BTU (FMA60RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FMA60RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FFA35RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (FFA25RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU):24.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CDXM50RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV)
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Công suất lạnh (BTU) :12.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXP35RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 28.000BTU (SCM80ZM-S1)
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Mã sản phẩm: SCM80ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 28,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (SCM71ZM-S1)
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Mã sản phẩm: SCM71ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24.000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 17.000BTU (SCM50ZS-S1)
- Mã sản phẩm: SCM50ZS-S1
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 16.000BTU (SCM45ZS-S)
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Gas: R410A
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Công suất lạnh: 16.000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (SRK50ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK35ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (SRK25ZSS-W5)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 17.100 BTU (SRK60ZSX-W)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn nóng Mitsubishi Multi 2 chiều 42.700BTU (SCM125ZM-S)

50.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410A
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700

Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (CTKC50SVMV)

7.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Dàn Nóng Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 20.500BTU (SCM60ZM-S1)

22.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500

Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Multi S Inverter 1 Chiều 24.000BTU (MKC70SVMV)

23.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Inverter 2 Chiều 9.000BTU (FDTC25VH1) Mặt Nạ (TC-PSA-5AW-E)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)

12.750.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)

12.750.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21000 BTU (FMA60RVMV9)

12.200.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FMA60RVMV9)

12.200.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)

11.450.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)

11.450.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FFA35RV1V)

9.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V)

13.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V)

11.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (FFA25RV1V)

8.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV)

11.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU):24.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CDXM50RVMV)

10.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV)

8.100.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Công suất lạnh (BTU) :12.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV)

7.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXP35RVMV)

8.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV)

7.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 28.000BTU (SCM80ZM-S1)

28.100.000 đ
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Mã sản phẩm: SCM80ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 28,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (SCM71ZM-S1)

25.600.000 đ
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Mã sản phẩm: SCM71ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24.000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 17.000BTU (SCM50ZS-S1)

20.900.000 đ
- Mã sản phẩm: SCM50ZS-S1
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 16.000BTU (SCM45ZS-S)

18.750.000 đ
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Gas: R410A
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Công suất lạnh: 16.000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (SRK50ZSS-W5)

7.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (SRK35ZSS-W5)

5.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (SRK25ZSS-W5)

4.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 17.100 BTU (SRK60ZSX-W)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100

Tổng quan về điều hòa Multi

Hệ thống điều hòa không khí Multi có điểm đặc biệt là chỉ với một dàn nóng đơn (máy nén) có thể kết nối nhiều dàn lạnh. Đây là một ưu điểm tuyệt vời mà hệ thống dành cho các căn hộ chung cư có ban công nhỏ, các căn nhà có diện tích nhỏ. Việc lựa chọn hệ thống điều hòa multi sẽ mang đến nhiều lợi ích cho các chủ hộ.

1. Tiết kiệm diện tích không gian

Các căn nhà, căn hộ chung cư thường lựa chọn đặt dàn nóng bên ngoài (ban công, tường phía ngoài...) để đảm bảo an toàn khi sử dụng điều hòa. Đối với những chủ hộ sở hữu diện tích không gian nhỏ mà có nhiều phòng thì điều đó thật bất tiện, do số lượng dàn nóng nhiều tương ứng với dàn lạnh sẽ làm mất đi nhiều diện tích căn hộ. Hệ thống điều hòa không khí multi của điều hòa dân dung chỉ với 1 dàn nóng có thể kết nối từ 3 đến 5 dàn lạnh khác nhau. Bạn có thể tha hồ thiết kế ban công căn hộ chung cư mà không lo thiếu diện tích.

Do giảm lượng dàn nóng lắp đặt ở ban công, bạn sẽ thấy tiếng ồn từ dàn nóng sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm. Chủ hộ có thể thiết kế một góc không gian riêng để thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

2. Tiết kiệm lượng điện tiêu thụ

Điều hòa multi của các hãng hiện này điều có tích hợp công nghệ tiết kiệm điện inverter. Bạn sẽ giảm điện năng hao phí đến 40% so với điều hòa thông thường. Với tình hình giá điện ngày càng tăng như hiện nay, thì ưu điểm này rất đáng để quan tâm.

Hệ thống điều hòa multi cũng có thể linh động phân phối công suất của dàn lạnh. Khi có dàn lạnh nào đó không hoạt động thì các dàn lạnh còn lại sẽ được tăng công suất hơn, việc này làm cho hiệu suất làm lạnh của các dàn lạnh cũng sẽ được tối ưu.

Phòng khách thì cần không gian sang trọng nên thường được lắp đặt dàn lạnh âm trần, thông gió. Còn điều hòa treo tường thì phù hợp hơn với phòng ngủ do có chi phí thấp và không ảnh hưởng nhiều đến không gian riêng tư. Tùy vào nhu cầu sử dụng, thiết kế nội thất trong phòng mà bạn chọn loại dàn lạnh phù hợp cho mình. Một dàn nóng của điều hòa multi có thể kết nối được với nhiều loại dàn lạnh khác nhau. Khách hàng sẽ dễ dàng chọn lựa loại dàn lạnh phù hợp.

Các dàn lạnh được thiết kế riêng biệt, khi có sự cố một dàn lạnh nào đó, thì các dàn lạnh khác cũng có thể hoạt động bình thường. Khi sửa chữa thì chỉ cần tập trung vào dàn lạnh gặp sự cố, các dàn lạnh khác sẽ không bị ảnh hưởng nên rất tiện lợi.

4. Hệ thống điều khiển thông minh từ xa

Đi làm vội vàng quên tắt điều hòa? Muốn được tận hưởng không khí tươi mát khi vừa về tới nhà? Điều đó sẽ trở nên dễ hơn bao giờ hết với hệ thống điều khiển thông minh từ xa. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh cài đặt phần mềm điều khiển từ xa kết hợp với wifi tại căn hộ, bạn hoàn toàn làm chủ hệ thống điều hòa dù ở bất cứ nơi đâu. 100% điều hòa mutil của các thương hiệu điều có tính năng này, bạn có thể kiểm soát và điều khiển điều hòa mỗi căn phòng dễ dàng, thay đổi thời gian, lượng gió, nhiệt độ... Thật là một tính năng hiện đại trong thời đại ngày nay.

5. Dễ dàng lắp đặt

Các phòng ngủ thường được bố trí cách xa dàn nóng nên đường ống lắp đặt thường đi rất dài, rất khó gắn tối ưu. Hệ thống điều hòa mutil có thể dễ dàng giải quyết vấn đề đó với khả năng lắp đặt linh hoạt với các dàn lạnh. Mặt khác, khách hàng cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí dây điện.

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Hợp Phát - Đơn vị phân phối các sản phẩm điều hòa multi chính hãng, giá ưu đãi nhất miền Bắc, Trung tâm bảo hành điều hòa Multi.

Khi sản phẩm điều hòa multi tại hopphat.com khách hàng có thể yên tâm về mức giá tốt nhất thị trường, chất lượng, sản phẩm chính hãng, nguyên đai nguyên kiện cùng nhiều chính sách ưu đãi khác:

- Tư vấn miễn phí cho khách hàng khi liên hệ qua website: hopphat.com hoặc gọi đến số Holine: 0247 3040 555, luôn đưa ra cho khách hàng những giải pháp điều hòa tối ưu.

- Cam kết bán ra thị trường điều hòa multi tốt nhất với mức giá ưu đãi.

- Với đội ngũ nhân viên lắp đặt chuyên nghiệp, tay nghề cao cùng các chuyên gia điều hòa với nhiều năm kinh nghiệp luôn đưa ra cho khách hàng những giải pháp tốt nhất

- Vận chuyển, lắp đặt nhanh chóng ngay trong ngày (đối với khách hàng trong nội thành). Đối với khách hàng ngoại tỉnh cam kết giao hàng trong thời gian nhanh nhất

Khách hàng có nhu cần mua điều hòa multi với số lượng lớn hoặc đại lý bán buôn thì liên hệ ngay Holline: 0247 3040 555 để có mức giá rẻ cùng những hỗ trợ tốt nhất.

Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ: 0247 3040 555.

- Chính sách bảo hành chuẩn hãng (bảo hành tại nhà).

- Phương thức thanh toán linh hoạt đơn giản, thuận tiện: Thanh toán bằng tiền mặt, cà thẻ pos tại nhà, chuyển khoản hoặc trả góp

  1. 1
  2. 2
  3. 3