Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 85.000 BTU (FDC250VSA)
- Dàn lạnh: FDC250VSA
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 85,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 68.000 BTU (FDC200VSA)
- Dàn lạnh: FDC200VSA
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 68,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 48.000 BTU (FDC140VN)
- Dàn lạnh: FDC140VN
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 48,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 43.000 BTU (FDC125VN)
- Dàn lạnh: FDC125VN
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 43,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDC100VN)
- Dàn lạnh: FDC100VN
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDC100VNP)
- Dàn lạnh: FDC100VNP
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 30.000 BTU (FDC90VNP)
- Dàn lạnh: FDC90VNP
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 30,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDC71VNX)
- Dàn lạnh: FDC71VNX
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDC71VNP)
- Dàn lạnh: FDC71VNP
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 17.000 BTU (SRC50ZSX-S)
- Dàn lạnh: SRC50ZSX-S
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi 2 Chiều 48.000 BTU (FDUM140VF)
- Dàn lạnh: FDUM140VF
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 48,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDUM100VF1)
- Dàn lạnh: FDUM100VF1
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDUM71VF1)
- Dàn lạnh: FDUM71VF1
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 48.000 BTU (FDT140VF) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)
- Dàn lạnh: FDT140VF
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 48,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 42.000 BTU (FDT125VF) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)
- Dàn lạnh: FDT125VF
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 42,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDT100VF2) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)
- Dàn lạnh: FDT100VF2
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDT71VG) Mặt Nạ (T-PSA-5AW-E)
- Dàn lạnh: FDT71VG
- Mặt nạ: T-PSA-5AW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 19.000 BTU (FDT60VF) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)
- Dàn lạnh: FDT60VF
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 19,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 17.000 BTU (FDT50VG) Mặt Nạ (T-PSA-5AW-E)
- Dàn lạnh: FDT50VG
- Mặt nạ: T-PSA-5AW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 28000BTU (SCM80ZM-S1)
- Mã sản phẩm: SCM80ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 28,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 24000BTU (SCM71ZM-S1)
- Mã sản phẩm: SCM71ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 17000BTU (SCM50ZS-S)
- Mã sản phẩm: SCM50ZS-S
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 16000BTU (SCM45ZS-S)
- Mã sản phẩm: SCM45ZS-S
- Công suất lạnh: 16,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 23.000 BTU Inverter (SRK60ZMX-S)
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Loại Gas lạnh:R410A
- Loại máy: Inverter (tiết kiệm điện)
- Công suất làm lạnh: 23.000 Btu/h
- Kích thước ống đồng Gas (mm): 9.52 / 15.88
- Hiệu suất năng lượng (EER): 3.26
- Kích thước (C x R x S): 309 x 890 x 220 (mm)
- Khối lượng: 15 (kg)
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 18.000 BTU Inverter (SRK50ZS-S)
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Loại Gas lạnh: R410A
- Loại máy: Inverter (tiết kiệm điện)
- Công suất làm lạnh: 2.0 Hp - 18.000 Btu/h
- Sử dụng cho phòng: Diện tích 24 - 30 m²
- Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha, 220 - 240V, 50Hz
- Kích thước ống đồng Gas (mm): 6.35 / 12.7
- Hiệu suất năng lượng (EER): 3.23
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 12.000 BTU Inverter (SRK35ZS-S)
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Công suất lạnh: 12000BTU (1.5HP)
- Phạm vi làm lạnh: 15m² - 20m²
- Chiều: Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi
- Công nghệ Inverter: Có
- Môi chất làm lạnh: R410A
- Ống đồng: Ø6 - Ø10
Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 9.000 BTU Inverter (SRK25ZS-S)
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Loại máy: Inverter (tiết kiệm điện)
- Công suất làm lạnh: 9.000BTU
- Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha, 220 - 240V, 50Hz
- Công suất tiêu thụ điện: 2,5 Kw
- Kích thước ống đồng Gas (mm): 6.35 / 9.52
- Hiệu suất năng lượng (EER): 4.55
- Kích thước (C x R x S): 294 x 798 x 229 (mm)
- Khối lượng: 9.5 kg

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 85.000 BTU (FDC250VSA)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC250VSA
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 85,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 68.000 BTU (FDC200VSA)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC200VSA
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 68,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 48.000 BTU (FDC140VN)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC140VN
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 48,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 43.000 BTU (FDC125VN)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC125VN
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 43,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDC100VN)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC100VN
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDC100VNP)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC100VNP
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 30.000 BTU (FDC90VNP)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC90VNP
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 30,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDC71VNX)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC71VNX
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDC71VNP)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDC71VNP
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều 17.000 BTU (SRC50ZSX-S)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: SRC50ZSX-S
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan
- Công nghệ: Nhật Bản

Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi 2 Chiều 48.000 BTU (FDUM140VF)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDUM140VF
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 48,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDUM100VF1)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDUM100VF1
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDUM71VF1)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDUM71VF1
- Chiều: 2 chiều
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 48.000 BTU (FDT140VF) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDT140VF
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 48,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 42.000 BTU (FDT125VF) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDT125VF
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 42,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 34.000 BTU (FDT100VF2) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDT100VF2
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 34,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 24.000 BTU (FDT71VG) Mặt Nạ (T-PSA-5AW-E)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDT71VG
- Mặt nạ: T-PSA-5AW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 19.000 BTU (FDT60VF) Mặt Nạ (T-PSA-3BW-E)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDT60VF
- Mặt nạ: T-PSA-3BW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 19,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Âm Trần Mitsubishi Multi 2 Chiều 17.000 BTU (FDT50VG) Mặt Nạ (T-PSA-5AW-E)

Giá: Liên hệ
- Dàn lạnh: FDT50VG
- Mặt nạ: T-PSA-5AW-E
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 28000BTU (SCM80ZM-S1)

Giá: Liên hệ
- Mã sản phẩm: SCM80ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 28,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 24000BTU (SCM71ZM-S1)

Giá: Liên hệ
- Mã sản phẩm: SCM71ZM-S1
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 24,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 17000BTU (SCM50ZS-S)

Giá: Liên hệ
- Mã sản phẩm: SCM50ZS-S
- Sử dụng Gas: R410A
- Công suất lạnh: 17,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Nóng Mitsubishi Multi 2 Chiều Inverter 16000BTU (SCM45ZS-S)

Giá: Liên hệ
- Mã sản phẩm: SCM45ZS-S
- Công suất lạnh: 16,000 BTU/h
- Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
- Nguồn điện sử dụng: 220v/50Hz/1P
- Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy
- Nước sản xuất: Thái Lan

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 23.000 BTU Inverter (SRK60ZMX-S)

Giá: Liên hệ
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Loại Gas lạnh:R410A
- Loại máy: Inverter (tiết kiệm điện)
- Công suất làm lạnh: 23.000 Btu/h
- Kích thước ống đồng Gas (mm): 9.52 / 15.88
- Hiệu suất năng lượng (EER): 3.26
- Kích thước (C x R x S): 309 x 890 x 220 (mm)
- Khối lượng: 15 (kg)

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 18.000 BTU Inverter (SRK50ZS-S)

Giá: Liên hệ
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Loại Gas lạnh: R410A
- Loại máy: Inverter (tiết kiệm điện)
- Công suất làm lạnh: 2.0 Hp - 18.000 Btu/h
- Sử dụng cho phòng: Diện tích 24 - 30 m²
- Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha, 220 - 240V, 50Hz
- Kích thước ống đồng Gas (mm): 6.35 / 12.7
- Hiệu suất năng lượng (EER): 3.23

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 12.000 BTU Inverter (SRK35ZS-S)

Giá: Liên hệ
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Công suất lạnh: 12000BTU (1.5HP)
- Phạm vi làm lạnh: 15m² - 20m²
- Chiều: Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi
- Công nghệ Inverter: Có
- Môi chất làm lạnh: R410A
- Ống đồng: Ø6 - Ø10

Dàn Lạnh Treo Tường Mitsubishi Multi 2 Chiều 9.000 BTU Inverter (SRK25ZS-S)

Giá: Liên hệ
- Sản xuất tại: Thái Lan
- Loại máy: Inverter (tiết kiệm điện)
- Công suất làm lạnh: 9.000BTU
- Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha, 220 - 240V, 50Hz
- Công suất tiêu thụ điện: 2,5 Kw
- Kích thước ống đồng Gas (mm): 6.35 / 9.52
- Hiệu suất năng lượng (EER): 4.55
- Kích thước (C x R x S): 294 x 798 x 229 (mm)
- Khối lượng: 9.5 kg
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5