Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 18.000BTU (CU/CS-YZ18UKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
-18% Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 12.000BTU (CU/CS-YZ12UKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
-17% Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 9.000BTU (CU/CS-YZ9UKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Panasonic Inverter 1 Chiều 18.000BTU (CU/CS-PU18VKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Panasonic Inverter 1 Chiều 12.000BTU (CU/CS-PU12VKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều Hòa Panasonic Inverter 1 Chiều 9.000BTU (CU/CS-PU9VKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Điều Hòa Panasonic 1 Chiều 18.000BTU (CU/CS-N18VKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Điều Hòa Panasonic 1 Chiều 12.000BTU (CU/CS-N12VKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Điều Hòa Panasonic 1 Chiều 9.000BTU (CU/CS-N9VKH-8)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 18.000BTU (CU/CS-YZ18UKH-8)

19.950.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Sale!
Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 12.000BTU (CU/CS-YZ12UKH-8)

Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 12.000BTU (CU/CS-YZ12UKH-8)

13.050.000 đ 15.890.000
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Sale!
Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 9.000BTU (CU/CS-YZ9UKH-8)

Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 9.000BTU (CU/CS-YZ9UKH-8)

10.750.000 đ 12.900.000
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Panasonic Inverter 1 Chiều 18.000BTU (CU/CS-PU18VKH-8)

17.050.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Panasonic Inverter 1 Chiều 12.000BTU (CU/CS-PU12VKH-8)

10.900.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Panasonic Inverter 1 Chiều 9.000BTU (CU/CS-PU9VKH-8)

9.000.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Điều Hòa Panasonic 1 Chiều 18.000BTU (CU/CS-N18VKH-8)

14.550.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Điều Hòa Panasonic 1 Chiều 12.000BTU (CU/CS-N12VKH-8)

9.500.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Điều Hòa Panasonic 1 Chiều 9.000BTU (CU/CS-N9VKH-8)

7.500.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000