Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 19.800BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 19.800
- Công suất sưởi (BTU): 23.900
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 34.100BTU (FBQ100EVE/RZQ100HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 41.000BTU (FBQ125EVE/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 41.000
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 42.600BTU (FBQ125EVE/RZQ125HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.600
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 44.400BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 44.400
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 44.700BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 44.700
Điều hòa Daikin 1 Chiều 9.200 Btu FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 92.000

Điều hòa Daikin 1 Chiều 13.000 Btu FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 13.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 17.700 Btu FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 21.000 Btu FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 21.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 26.000 Btu FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 26.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 26.000 Btu FDBNQ26MV1/RNQ26MY1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 26.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 26.000 Btu FDMNQ26MV1/RNQ26MV1

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 26.000

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 26.000BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 26.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 30.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 30.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 36.000BTU (FDMNQ36MV1/RNQ36MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 36.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 36.000BTU (FDMNQ36MV1/RNQ36MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 36.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 42.000BTU (FDMNQ42MV1/RNQ42MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 42.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 48.000BTU (FDMNQ48MV1/RNQ48MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 48.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 2 Chiều 34.100BTU (FBQ100EVE/RQ100MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 34.100
- Công suất sưởi (BTU): 38.200
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 2 Chiều 42.700BTU (FBQ125EVE/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 42.700
- Công suất sưởi (BTU): 47.800
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 2 Chiều 47.800BTU (FBQ140EVE/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 47.800
- Công suất sưởi (BTU): 54.600
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 19.800BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

37.500.000 đ
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 19.800
- Công suất sưởi (BTU): 23.900
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 34.100BTU (FBQ100EVE/RZQ100HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

45.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 41.000BTU (FBQ125EVE/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

48.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 41.000

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 42.600BTU (FBQ125EVE/RZQ125HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

49.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 42.600

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 44.400BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

52.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 44.400

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió Inverter 2 Chiều 44.700BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

53.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
+ Công suất lạnh (BTU): 44.700

Điều hòa Daikin 1 Chiều 9.200 Btu FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

13.300.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 92.000

Điều hòa Daikin 1 Chiều 13.000 Btu FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

15.600.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 13.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 17.700 Btu FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

19.550.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 18.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 21.000 Btu FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

23.400.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 21.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 26.000 Btu FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

25.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 26.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 26.000 Btu FDBNQ26MV1/RNQ26MY1

25.700.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 26.000

Điều hòa Daikin 1 chiều 26.000 Btu FDMNQ26MV1/RNQ26MV1

27.800.000 đ

+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng : Không Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R410a
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Công suất lạnh (BTU) : 26.000

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 26.000BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)

29.000.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 26.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)

29.900.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 30.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)

29.900.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 30.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 36.000BTU (FDMNQ36MV1/RNQ36MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)

34.150.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 36.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 36.000BTU (FDMNQ36MV1/RNQ36MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)

33.800.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 36.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 42.000BTU (FDMNQ42MV1/RNQ42MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)

36.800.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 42.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 1 Chiều 48.000BTU (FDMNQ48MV1/RNQ48MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9)

39.850.000 đ
- Loại điều hòa: 1 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Công suất lạnh (BTU): 48.000
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 2 Chiều 34.100BTU (FBQ100EVE/RQ100MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

40.000.000 đ
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 34.100
- Công suất sưởi (BTU): 38.200
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 2 Chiều 42.700BTU (FBQ125EVE/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

46.300.000 đ
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 42.700
- Công suất sưởi (BTU): 47.800
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió

Điều Hòa Daikin Nối Ống Gió 2 Chiều 47.800BTU (FBQ140EVE/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65)

49.650.000 đ
- Loại điều hòa: 2 chiều
- Tính năng: Không Inverter
- Gas (Môi chất lạnh): R410
- Xuất xứ: Thái Lan
- Công suất lạnh (BTU): 47.800
- Công suất sưởi (BTU): 54.600
- Loại điều khiển: Điều khiển không dây
- Dòng điều hòa: ĐH nối ống gió
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7