Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FTC25NV1V/RC25NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 11.000BTU (FTC35NV1V/RC35NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 17.150BTU (FTC50NV1V/RC50NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 21.500BTU (FTC60NV1V/RC60NV1V)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

 

 

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 9.000BTU (FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 11.900BTU (FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU (FTKQ50SAVMV/RKQ50SVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU (FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 17.700 BTU (FTKC50UVMV/RKC50UVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU (FTKC60UVMV/RKC60UVMV)

+ MIỄN PHÍ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ.
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 24.200BTU (FTKC71UVMV/RKC71UVMV)

MIỄN phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTHF50RVMV/RHF50RVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTHF60RVMV/RHF60RVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTHF71RVMV/RHF71RVMV)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTXV50QVMV/RXV50QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTXV60QVMV/RXV60QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTXV71QVMV/RXV71QVMV)

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000BTU (SRK/SRC09CTR-S5)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000BTU (SRK/SRC12CT-S5)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000BTU (SRK/SRC18CS-S5)

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 2 Chiều FXFQ25SVM (Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 9.600
+ Công suất nóng (BTU): 10.900
Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 2 Chiều FXFQ32SVM (Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 12.300
+ Công suất nóng (BTU): 13.600
Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 2 Chiều FXFQ40SVM (Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 15.400
+ Công suất nóng (BTU): 17.100
Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FTC25NV1V/RC25NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FTC25NV1V/RC25NV1V)

7.450.000 đ 8.715.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 11.000BTU (FTC35NV1V/RC35NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 11.000BTU (FTC35NV1V/RC35NV1V)

9.350.000 đ 11.064.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 17.150BTU (FTC50NV1V/RC50NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 17.150BTU (FTC50NV1V/RC50NV1V)

14.250.000 đ 17.046.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin 1 Chiều 21.500BTU (FTC60NV1V/RC60NV1V)

Điều Hòa Daikin 1 Chiều 21.500BTU (FTC60NV1V/RC60NV1V)

20.250.000 đ 23.971.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.

 

 


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 9.000BTU (FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 9.000BTU (FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV)

8.550.000 đ 10.790.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 11.900BTU (FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV)

10.450.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 18.000BTU (FTKQ50SAVMV/RKQ50SVMV)

17.400.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU (FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV)

23.900.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 17.700 BTU (FTKC50UVMV/RKC50UVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 17.700 BTU (FTKC50UVMV/RKC50UVMV)

18.250.000 đ 21.589.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU (FTKC60UVMV/RKC60UVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU (FTKC60UVMV/RKC60UVMV)

25.000.000 đ 29.764.000
-

+ MIỄN PHÍ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ.
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 24.200BTU (FTKC71UVMV/RKC71UVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều 24.200BTU (FTKC71UVMV/RKC71UVMV)

28.150.000 đ 33.551.000
-

MIỄN phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV)

10.550.000 đ 13.390.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV)

12.800.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTHF50RVMV/RHF50RVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTHF50RVMV/RHF50RVMV)

19.900.000 đ 23.748.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTHF60RVMV/RHF60RVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTHF60RVMV/RHF60RVMV)

27.400.000 đ 32.740.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Sale!
Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTHF71RVMV/RHF71RVMV)

Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTHF71RVMV/RHF71RVMV)

30.900.000 đ 36.906.000
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 8.500BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)

12.600.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 11.900BTU (FTXV35QVMV/RXV35QVMV)

14.800.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 17.700BTU (FTXV50QVMV/RXV50QVMV)

22.850.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 20.500BTU (FTXV60QVMV/RXV60QVMV)

31.850.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 24.200BTU (FTXV71QVMV/RXV71QVMV)

35.850.000 đ
-

+ CỘNG 1 năm bảo hành chính hãng từ Daikin
+ TẶNG bảo hành 1 năm phần lắp đặt thiết bị
+ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
+ MIỄN PHÍ vận chuyển (chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)
+ HỖ TRỢ TRẢ GÓP với lãi suất 0%


Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 9.000BTU (SRK/SRC09CTR-S5)

6.450.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 12.000BTU (SRK/SRC12CT-S5)

8.400.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Điều Hòa Mitsubishi Heavy 1 Chiều 18.000BTU (SRK/SRC18CS-S5)

12.950.000 đ
-

Miễn phí vận chuyển: Trong khu vực nội thành Hà Nội.


Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 2 Chiều FXFQ25SVM (Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 9.600
+ Công suất nóng (BTU): 10.900

Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 2 Chiều FXFQ32SVM (Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 12.300
+ Công suất nóng (BTU): 13.600

Dàn Lạnh VRV Daikin Cassette Âm Trần 2 Chiều FXFQ40SVM (Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (BTU): 15.400
+ Công suất nóng (BTU): 17.100
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7