Dàn Nóng Panasonic FSV-LE1 2 Chiều 10HP (U-10LE1H7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 10HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng Panasonic FSV-LE1 2 Chiều 8HP (U-8LE1H7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 8HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 6HP (U-6LE2H7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 6HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 6HP (U-6LE2H4)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 6HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 5HP (U-5LE2H7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 5HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 5HP (U-5LE2H4)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 5HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 4HP (U-4LE2H7)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 4HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a
Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 4HP (U-4LE2H4)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 4HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE1 2 Chiều 10HP (U-10LE1H7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 10HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE1 2 Chiều 8HP (U-8LE1H7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 8HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 6HP (U-6LE2H7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 6HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 6HP (U-6LE2H4)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 6HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 5HP (U-5LE2H7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 5HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 5HP (U-5LE2H4)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 5HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 4HP (U-4LE2H7)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 4HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a

Dàn Nóng Panasonic FSV-LE2 2 Chiều 4HP (U-4LE2H4)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Công suất lạnh (HP): 4HP
+ Gas (Môi chất lạnh): R410a