Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3HB/U-48PZ3H8) - Điện 3 Pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3HB/U-48PZ3H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3HB/U-43PZ3H8) - Điện 3 Pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3HB/U-43PZ3H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (S-3448PU3HB/U-34PZ3H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (S-2124PU3HB/U-24PZ3H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 20.500 BTU (S-2124PU3HB/U-21PZ3H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (S-18PU3HB/U-18PZ3H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3H/U-48PR1H8) - Điện 3 pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3H/U-48PR1H5) - Điện 1 pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3H/U-43PR1H8) - Điện 3 pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3H/U-43PR1H5) - Điện 1 pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 29.000 BTU (S-2430PU3H/U-30PR1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 29.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 34.100 BTU (S-3448PU3H/U-34PR1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 24.200 BTU (S-2430PU3H/U-24PR1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (S-1821PU3H/U-21PR1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (S-1821PU3H/U-18PR1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 48.500BTU (S-50PU1H5B/U-50PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 48.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 42.000BTU (S-42PU1H5B/U-42PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 36.000BTU (S-36PU1H5B/U-36PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 36.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000BTU (S-30PU1H5B/U-30PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 30.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5B/U-30PN1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 30.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 25.000 BTU (S-25PU1H5B/U-25PN1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 25.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.500 BTU (S-19PU1H5B/U-19PN1H5)
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3HB/U-48PZ3H8) - Điện 3 Pha

57.400.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3HB/U-48PZ3H5)

56.200.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3HB/U-43PZ3H8) - Điện 3 Pha

53.400.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3HB/U-43PZ3H5)

52.150.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (S-3448PU3HB/U-34PZ3H5)

48.500.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (S-2124PU3HB/U-24PZ3H5)

39.350.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 20.500 BTU (S-2124PU3HB/U-21PZ3H5)

38.600.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (S-18PU3HB/U-18PZ3H5)

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3H/U-48PR1H8) - Điện 3 pha

47.000.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 47.800 BTU (S-3448PU3H/U-48PR1H5) - Điện 1 pha

47.000.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 47.800
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3H/U-43PR1H8) - Điện 3 pha

43.850.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 42.700 BTU (S-3448PU3H/U-43PR1H5) - Điện 1 pha

43.850.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.700
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 29.000 BTU (S-2430PU3H/U-30PR1H5)

35.300.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 29.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 34.100 BTU (S-3448PU3H/U-34PR1H5)

39.050.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 24.200 BTU (S-2430PU3H/U-24PR1H5)

33.400.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (S-1821PU3H/U-21PR1H5)

31.300.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 20.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (S-1821PU3H/U-18PR1H5)

26.000.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 48.500BTU (S-50PU1H5B/U-50PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha

37.250.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 48.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 42.000BTU (S-42PU1H5B/U-42PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha

34.100.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 42.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 36.000BTU (S-36PU1H5B/U-36PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha

32.050.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 36.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000BTU (S-30PU1H5B/U-30PN1H8) 4 Hướng Thổi - Điện 3 Pha

30.400.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 30.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5B/U-30PN1H5)

28.550.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 30.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 25.000 BTU (S-25PU1H5B/U-25PN1H5)

25.450.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 25.000
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.500 BTU (S-19PU1H5B/U-19PN1H5)

19.800.000 đ
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: No Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.500
+ Điều khiển không dây đi kèm (trong dàn lạnh)

Điều hòa âm trần cassette Panasonic là dòng sản phẩm với nhiều ưu điểm vượt trội cùng công nghệ hiện đại, giá thành siêu tốt và cạnh tranh cao nhất hiện nay. Máy có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, cùng với động cơ quạt DC hiệu suất cao, sử dụng gas R410A đem đến cho sản phẩm một chất lượng tuyệt vời từ trong ra ngoài. 

Tổng quan về điều hòa Âm Trần Cassette Panasonic?

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic là gì?

Điều hòa âm trần cassette Panasonic là một loại máy điều hòa không khí của hãng điện tử Panasonic được thiết kế để lắp đặt vào trần phòng. Điều hòa âm trần cassette này có thiết kế gọn gàng và hiện đại, và nó thường được gắn vào trần phòng để phân phối không khí lạnh hoặc nóng đều đặn trong không gian bên dưới. Loại máy này thường được sử dụng trong các cơ sở thương mại, văn phòng, khách sạn và những nơi có nhu cầu làm lạnh hoặc sưởi ấm cho nhiều khu vực khác nhau cùng một lúc.

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic sản xuất ở đâu?

Panasonic Corporation có nhiều cơ sở sản xuất trên khắp thế giới, và nơi sản xuất các sản phẩm cụ thể có thể thay đổi theo thời gian và mô hình sản phẩm. Vào thời điểm tôi được đào tạo (đến tháng 9 năm 2021), Panasonic có nhiều nhà máy sản xuất trên toàn cầu, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, và nhiều quốc gia khác.

Các công nghệ nổi bật trên điều hòa Âm Trần Cassette Panasonic

Panasonic là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực điều hòa không khí, và họ đã phát triển nhiều công nghệ nổi bật để cải thiện hiệu suất và tiết kiệm năng lượng của các sản phẩm điều hòa âm trần cassette. Dưới đây là một số công nghệ nổi bật mà Panasonic có thể tích hợp vào sản phẩm của họ:

Inverter Technology (Công nghệ biến tần): Công nghệ biến tần điều chỉnh tỷ lệ công suất của máy điều hòa để duy trì nhiệt độ ổn định mà không phải thường xuyên bật/tắt máy. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và làm lạnh hoặc sưởi ấm hiệu quả hơn.

Công nghệ Nanoe-G: Công nghệ này tạo ra các hạt Nano-size mang điện tích từ ioni nước, giúp làm sạch không khí bằng cách loại bỏ vi khuẩn, vi rút, mùi khó chịu và các hạt bụi mịn. Điều này cải thiện chất lượng không khí và làm sạch không gian.

Econavi Technology: Econavi sử dụng cảm biến để xác định mức hoạt động cần thiết dựa trên sự hiện diện của người và mức nhiệt độ. Nó tự động điều chỉnh công suất hoạt động để tiết kiệm năng lượng khi không cần làm lạnh hoặc sưởi ấm mạnh mẽ.

Công nghệ Quiet Mode (Chế độ yên tĩnh): Các máy điều hòa âm trần cassette Panasonic thường có chế độ yên tĩnh để giảm tiếng ồn hoạt động, đặc biệt là trong các môi trường yêu cầu sự yên tĩnh như phòng họp hoặc phòng ngủ khách sạn.

Công nghệ tự làm sạch: Panasonic có thể tích hợp các công nghệ tự làm sạch bộ lọc để duy trì hiệu suất làm lạnh và sưởi ấm, giúp tránh tắc nghẽn và duy trì chất lượng không khí tốt.

Kết nối thông qua Wi-Fi: Một số máy điều hòa âm trần cassette Panasonic cho phép kết nối thông qua Wi-Fi, cho phép bạn điều khiển và theo dõi thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động.

Các chế độ hoạt động linh hoạt: Panasonic thường tích hợp nhiều chế độ hoạt động linh hoạt, cho phép bạn tùy chỉnh nhiệt độ, lưu lượng gió và chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn.

Cách sử dụng điều hoà âm Trần Cassette Panasonic đơn giản hiệu quả

Để sử dụng điều hòa âm trần cassette Panasonic đơn giản và hiệu quả, hãy tuân theo các bước sau:

 • Bật máy: Bật máy điều hòa bằng điều khiển từ xa hoặc bằng cách nhấn nút bật/tắt trên máy.
 • Chọn chế độ hoạt động: Sử dụng điều khiển từ xa hoặc nút trên máy để chọn chế độ hoạt động phù hợp. Các chế độ thông thường bao gồm làm lạnh, sưởi ấm, quạt và thông gió. Chọn chế độ mà bạn cần sử dụng.
 • Đặt nhiệt độ: Đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách sử dụng điều khiển từ xa hoặc nút trên máy. Đảm bảo nhiệt độ được đặt theo mức thoải mái cho bạn.
 • Điều chỉnh lưu lượng gió: Bạn có thể điều chỉnh lưu lượng gió bằng cách sử dụng chế độ tăng/giảm sức gió trên điều khiển từ xa hoặc trên máy. Điều này có thể giúp tạo ra luồng không khí thoải mái.
 • Chọn hướng thổi gió: Nếu máy điều hòa của bạn hỗ trợ, bạn có thể điều chỉnh hướng thổi gió để phù hợp với sự phân phối không khí trong phòng.
 • Tắt máy khi không cần: Khi không cần sử dụng máy, hãy tắt nó để tiết kiệm năng lượng. Bạn cũng có thể sử dụng chế độ yên tĩnh nếu chỉ cần lưu thông không khí mà không cần làm lạnh hoặc sưởi ấm mạnh mẽ.
 • Làm sạch bộ lọc: Thường xuyên làm sạch và bảo dưỡng bộ lọc để đảm bảo không khí được lọc sạch và máy hoạt động hiệu quả.
 • Theo dõi và bảo trì định kỳ: Để đảm bảo máy điều hòa âm trần cassette hoạt động ổn định và hiệu quả, hãy thực hiện bảo trì định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra các tính năng thông minh (nếu có): Nếu máy điều hòa Panasonic của bạn có tính năng thông minh hoặc có thể kết nối với ứng dụng di động, bạn cũng có thể tận dụng các tính năng này để điều khiển và theo dõi máy từ xa.

Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic có tốt không?

Các sản phẩm điều hòa âm trần cassette Panasonic được đánh giá tích cực trong nhiều trường hợp và có thể rất tốt, tuy nhiên, đánh giá chất lượng thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mô hình cụ thể, cách lắp đặt, và cách sử dụng.

Ưu điểm của điều hòa âm trần cassette Panasonic có thể bao gồm:

 • Hiệu suất làm lạnh và sưởi ấm tốt: Các sản phẩm Panasonic thường có hiệu suất làm lạnh và sưởi ấm ổn định và hiệu quả, giúp duy trì nhiệt độ thoải mái trong các không gian lớn.
 • Công nghệ tiết kiệm năng lượng: Hãng Panasonic đã tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng, như công nghệ biến tần và chế độ Econavi, giúp giảm tiêu thụ điện năng và giúp bạn tiết kiệm chi phí hoạt động.
 • Công nghệ làm sạch không khí: Một số máy điều hòa âm trần cassette Panasonic có tích hợp công nghệ làm sạch không khí như công nghệ Nanoe-G, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng.
 • Chế độ yên tĩnh: Các máy này thường có chế độ yên tĩnh, giúp giảm tiếng ồn hoạt động, phù hợp cho các môi trường yêu cầu sự yên tĩnh như phòng họp hoặc phòng ngủ.

Điều hoà Âm Trần Cassette Panasonic có tốn điện không

Sự tiêu tốn điện năng của điều hòa âm trần cassette Panasonic phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Công suất máy

Công suất của máy điều hòa sẽ ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ. Máy có công suất cao hơn có thể tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Thời gian hoạt động

Số giờ mà máy hoạt động mỗi ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ. Nếu bạn để máy hoạt động liên tục, nó sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn so với việc sử dụng chỉ khi cần.

Nhiệt độ đặt trên máy

Nhiệt độ bạn đặt trên máy cũng ảnh hưởng đến tiêu tốn điện năng. Làm lạnh không gian xuống nhiệt độ thấp hơn sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn. Sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng có thể giúp giảm tiêu thụ.

Các tính năng tiết kiệm năng lượng

Nếu máy điều hòa Panasonic của bạn có tính năng tiết kiệm năng lượng như công nghệ biến tần hoặc chế độ Econavi, thì nó có thể tiêu tốn ít điện hơn trong khi duy trì môi trường thoải mái.

Cách cách nhiệt và cách nhiệt của phòng

Môi trường xung quanh máy điều hòa cũng ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu tốn. Phòng được cách nhiệt tốt hơn và có đủ cách nhiệt sẽ giúp máy làm lạnh hoặc sưởi ấm hiệu quả hơn và tiêu tốn ít điện năng.

Sử dụng thông minh

Việc sử dụng máy điều hòa thông minh và điều chỉnh cài đặt một cách hợp lý có thể giúp tiết kiệm điện năng. Hãy tắt máy khi không cần sử dụng, sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh cài đặt nhiệt độ một cách thích hợp.

Những lưu ý khi sử dụng điều hoà âm Trần Cassette Panasonic

Khi sử dụng điều hòa âm trần cassette Panasonic, hãy tuân theo các lưu ý sau để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt và tiết kiệm năng lượng:

Thiết lập nhiệt độ hợp lý: Đặt nhiệt độ mong muốn sao cho thoải mái và phù hợp với nhu cầu. Không nên đặt nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn cần thiết, vì điều này có thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng: Nếu máy điều hòa của bạn có chế độ tiết kiệm năng lượng (như chế độ Econavi), hãy sử dụng nó để giảm tiêu thụ điện năng trong khi duy trì thoải mái.

Làm sạch bộ lọc: Làm sạch và thay thế bộ lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo không khí được lọc sạch và lưu thông tốt. Bộ lọc bẩn có thể làm giảm hiệu suất máy và tăng tiêu tốn năng lượng.

Điều chỉnh lưu lượng gió: Điều chỉnh lưu lượng gió theo nhu cầu cụ thể của bạn. Không cần phải sử dụng lưu lượng gió lớn hơn mức cần thiết.

Kiểm tra cửa và cửa sổ: Đảm bảo cửa và cửa sổ trong phòng đóng kín khi máy điều hòa hoạt động để tránh lọt không khí ngoài vào và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Tắt máy khi không sử dụng: Khi không cần sử dụng, hãy tắt máy để tiết kiệm năng lượng. Nếu có chế độ yên tĩnh, bạn có thể sử dụng nó để lưu thông không khí mà không cần làm lạnh hoặc sưởi ấm mạnh mẽ.

Bảo dưỡng định kỳ: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc liên hệ với dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp để kiểm tra và bảo trì máy điều hòa định kỳ.

Kiểm tra và bảo trì hệ thống cách nhiệt: Đảm bảo hệ thống cách nhiệt của phòng hoặc vị trí mà máy điều hòa được lắp đặt làm việc tốt để ngăn không khí nóng hoặc lạnh từ thoát ra ngoài.

Sử dụng chế độ thông minh (nếu có): Nếu máy điều hòa của bạn có tính năng thông minh hoặc có thể kết nối với ứng dụng di động, hãy sử dụng nó để điều khiển và theo dõi máy từ xa để tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng.

Hy vọng các thông tin trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về điều hòa âm trần cassette Panasonic. Mọi thắc mắc về sản phẩm, sửa chữa, lắp đặt và bảo dưỡng sẽ được giải đáp của khách hàng sẽ được điều hòa uy tín Hợp Phát giải đáp cụ thể nhé.