Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21000 BTU (FMA60RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FMA60RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FFA35RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (FFA25RV1V)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU):24.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CDXM50RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV)
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Công suất lạnh (BTU) :12.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXP35RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CTXJ50RVMVW)
+ Xuất xứ: Cộng Hòa Czech
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXJ35RVMVW)
+ Xuất xứ: CH Czech
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXJ25RVMVW)
+ Xuất xứ: Cộng Hòa Czech
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000 BTU
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CTXM71RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (CTXM60RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000BTU
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CTXM50RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXM35RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000BTU
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXM25RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000 BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (5MXM100RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Tính năng: Inverter
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.000
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 27.300 BTU (4MXM80RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Tính năng: Inverter
+ Loại dàn nóng: 2 chiều
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất: 27.300BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 23.200 BTU (4MXM68RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Tính năng: Inverter
+ Loại dàn nóng: 2 chiều
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 23.200 BTU
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (3MXM52RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000
Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV)
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU):24.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)

12.750.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24000 BTU (FMA71RVMV9)

12.750.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21000 BTU (FMA60RVMV9)

12.200.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FMA60RVMV9)

12.200.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)

11.450.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18000 BTU (FMA50RVMV9)

11.450.000 đ
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FFA35RV1V)

9.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V)

13.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V)

11.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Cassette Âm Trần Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (FFA25RV1V)

8.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV)

11.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU):24.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CDXM50RVMV)

10.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV)

8.100.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan
+ Loại điều hòa : 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh) : R32
+ Công suất lạnh (BTU) :12.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV)

7.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 1 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXP35RVMV)

8.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn Lạnh Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV)

7.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CTXJ50RVMVW)

16.000.000 đ
+ Xuất xứ: Cộng Hòa Czech
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000BTU

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXJ35RVMVW)

13.650.000 đ
+ Xuất xứ: CH Czech
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXJ25RVMVW)

12.100.000 đ
+ Xuất xứ: Cộng Hòa Czech
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000 BTU

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CTXM71RVMV)

9.950.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 24.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (CTXM60RVMV)

9.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 21.000BTU

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CTXM50RVMV)

7.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXM35RVMV)

5.050.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 12.000BTU

Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXM25RVMV)

4.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại dàn lạnh: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 9.000 BTU

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (5MXM100RVMV)

45.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Tính năng: Inverter
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 34.000

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 27.300 BTU (4MXM80RVMV)

37.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Tính năng: Inverter
+ Loại dàn nóng: 2 chiều
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất: 27.300BTU

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 23.200 BTU (4MXM68RVMV)

32.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Tính năng: Inverter
+ Loại dàn nóng: 2 chiều
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 23.200 BTU

Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (3MXM52RVMV)

26.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU): 18.000

Dàn Lạnh Điều Hòa Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV)

11.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan
+ Loại điều hòa: 2 chiều
+ Tính năng: Inverter
+ Gas (Môi chất lạnh): R32
+ Công suất lạnh (BTU):24.000

Tổng quan về điều hòa Multi Daikin

Điều hòa Multi là loại điều hòa có 1 dàn nóng công suất lớn, có thể kết hợp đa dạng từ 3 đến 5 dàn lạnh với chủng loại khác nhau (dàn lạnh cassette, dàn lạnh treo tường, dàn lạnh nối ống gió...). Tuy là biến thể kết hợp, nhưng hệ thống điều hòa không khí Multi không có công suất quá cao hay kết nối số lượng lớn dàn lạnh như điều hòa trung tâm, sản phẩm này rất thích hợp sử dụng tại các biệt thự liền kề hoặc căn hộ chung cư.

1. Các dàn lạnh hoạt động độc lập

Điều hòa Multi Daikin có nhiều dàn lạnh đã được phân tích ở trên. Đồng nghĩa với việc, chỉ với 1 dàn nóng bạn có thể dùng kết nối với nhiều dàn lạnh để làm mát cho nhiều phòng khác trong căn hộ. Đó là điểm chung, ứng dụng từ điều hòa âm trần nối ống gió, dòng sản phẩm trung tâm của Daikin. Điểm khác biệt ở đây là: điều hòa Multi có các dàn lạnh hoạt động độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Những người ở căn phòng khác nhau sẽ tự điều chỉnh chế độ làm mát theo nhu cầu của bản thân.

2. Tự do lựa chọn dàn lạnh

Bạn không cần lo lắng về vấn đề lựa chọn dàn lạnh cho từng căn phòng trong nhà. Dàn lạnh có thể sử dụng đa dạng nhiều loại như dàn lạnh nối ống gió áp trần, dàn lạnh treo tường, dàn lạnh âm trần cassette... Căn phòng của bạn sẽ dễ dàng có được một chiếc điều hòa phù hợp nhu cầu như lắp đặt dàn lạnh treo tường để tiết kiệm chi phí trong phòng ngủ hay dàn lạnh âm trần cassette cho phòng khách sang trọng hơn.

3. Tiết kiệm diện tích ban công

Căn hộ chung cư thường có từ 3 đến 4 phòng, diện tích ban công thường nhỏ. Ban công còn được dùng với nhiều mục đích khác nhau như phơi quần áo, trồng cây, đặt máy giặt... Việc sử dụng một dàn nóng là lựa chọn tối ưu để tận dụng được nhiều không giản ở ban công để phục vụ mục đích khác của chủ hộ.

4. Tiết kiệm điện

Đảm bảo tiết kiệm điện hơn và làm lạnh tập trung cho từng phòng. Không phải tất cả dàn lạnh ở các phòng điều được sử dụng xuyên suốt, hệ thống điều hòa không khí Multi Daikin sẽ tập trung công suất làm lạnh ở những phòng đang sử dụng dàn lạnh, lượng điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi đáng kể so với dòng điều hòa thông thường.

5. Tiết kiệm chi phí lắp đặt

Các chi phí phát sinh như dây điện, ống đồng... khi lắp đặt điều hòa không khí Multi sẽ giảm tải đáng kể do việc chỉ sử dụng 1 dàn nóng duy nhất. Mặt khác, khi bạn muốn thay thế dàn lạnh để cho phù hợp với thiết kế nội thất trong phòng thì cũng không cần phải thay đổi dàn nóng bên ngoài. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng thay thế dàn lạnh treo tường bằng dàn lạnh có kiểu dáng khác như áp trần, âm trần cassette, giấu trần nối ống gió...

6. Tính năng thông minh

Tất cả các sản phẩm điều hòa Multi của Daikin điều có dàn nóng thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn, động cơ bền bỉ, mạnh mẽ hơn các thương hiệu điều hòa khác. Điều hòa Multi Daikin được trang bị nhiều chức năng thông minh như làm sạch không khí, loại bỏ vi khuẩn, mùi hôi, bụi bẩn... vận hành êm ái, sử dụng công nghệ inverter biến tần tự động điều chỉnh công suất máy nén để tối ưu hiệu suất mang lại những trải nghiệm thú vị đến người tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Hợp Phát - Đơn vị phân phối các sản phẩm điều hòa Multi Daikin chính hãng, giá ưu đãi nhất miền Bắc, Trung tâm bảo hành điều hòa Multi Daikin.

Khi sản phẩm điều hòa Multi Daikin tại hopphat.com khách hàng có thể yên tâm về mức giá tốt nhất thị trường, chất lượng, sản phẩm chính hãng, nguyên đai nguyên kiện cùng nhiều chính sách ưu đãi khác:

- Tư vấn miễn phí cho khách hàng khi liên hệ qua website: hopphat.com hoặc gọi đến số Holine: 0247 3040 555, luôn đưa ra cho khách hàng những giải pháp điều hòa tối ưu.

- Cam kết bán ra thị trường điều hòa Multi Daikin tốt nhất với mức giá ưu đãi.

- Với đội ngũ nhân viên lắp đặt chuyên nghiệp, tay nghề cao cùng các chuyên gia điều hòa với nhiều năm kinh nghiệp luôn đưa ra cho khách hàng những giải pháp tốt nhất

- Vận chuyển, lắp đặt nhanh chóng ngay trong ngày (đối với khách hàng trong nội thành). Đối với khách hàng ngoại tỉnh cam kết giao hàng trong thời gian nhanh nhất

Khách hàng có nhu cần mua điều hòa Multi Daikin với số lượng lớn hoặc đại lý bán buôn thì liên hệ ngay Holline: 0247 3040 555 để có mức giá rẻ cùng những hỗ trợ tốt nhất.

Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ: 0247 3040 555.

- Chính sách bảo hành chuẩn hãng (bảo hành tại nhà).

- Phương thức thanh toán linh hoạt đơn giản, thuận tiện: Thanh toán bằng tiền mặt, cà thẻ pos tại nhà, chuyển khoản hoặc trả góp

  1. 1
  2. 2